Комісарик Марія
ORCID iD 0000-0003-2819-4313

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Балаєва Катерина 
ORCID iD 0000-0002-9744-0840

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 58012 Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.8084

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ДОЛУЧЕННЯ ЇХ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Статтю присвячено проблемам підвищення пізнавальної активності студентів. Розглянуто та проаналізовано поняття, які розкривають наукове поле теми (пізнавальна активність, навчально-методичний посібник). Подано новий погляд на спосіб підвищення пізнавальної активності студентів (долучення їх до створення навчально-методичних посібників).
На прикладі двох навчальних дисциплін («Комп’ютерні технології в роботі з дітьми» та «Дошкільна педагогіка») подано основні шляхи вдосконалення процесу підвищення пізнавальної активності студентів у процесі їх фахової підготовки.

Ключові слова:  навчальний процес; навчально-методичний посібник; пізнавальна активність.

Література

Державний стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення». URL: http//science.crimea.edu/zapiski/vidanya/dcty3017_95.pdf (дата звернення: 20.09.2017).

Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. Дошкільне виховання. 2011. № 9. С. 12−19.

Єгорова О. В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Харків, 2009. 22 с.

Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку: зб. статей. Укладач : К. С. Балаєва. Чернівці, 2015. 42 c.

Пиндик О. Г.  Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (на матеріалі вивчення іноземної мови) : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.09  «Теорія навчання». Київ, 2003. 21 с.


 Повний текстPDF (укр.)