Засновники:

 Благодійний фонд імені Антона Макаренка

Науковий журнал "Педагогічний процес: теорія і практика" адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій.

Науковий журнал "Педагогічний процес: теорія і практика" включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015) та психології (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016).


ISSN
2412-0154 (Online)
ISSN 2078-1687 (Print)
DOI 
 https://doi.org/10.28925/2078-1687

Реєстраційне свідоцтво: № 21844-11744ПР від 18.01.2016

Видання засновано у 2002 році.
Видавництво: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС».
Країна видавництва: Україна.