ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ 

 Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  пакет документіввказавши у темі, до якого видання подається стаття:

  1.  Відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до оформлення статей (всі необхідні елементи форматування вже вбудовані у шаблон, в який замість тексту, поданого для прикладу, необхідно просто вдрукувати текст рукопису статті – ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН*); у назві документа вказати прізвище автора.
  2. Авторська угода (сканована копія з власноручним підписом автора).

За відсутності будь-якого із зазначених документів статті розглядатися не будуть!

Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.

 Загальні вимоги до оформлення тексту статті:

Формат сторінки: А4, книжкова
Шрифт: Times New Roman
Абзацний відступ: 10 мм
Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм
Обсяг: від 7 до 12 сторінок
Мова статті: українська, англійська

Використання знаків та символів

тире

апостроф

лапки

«»

маркери

  •  

нумерація

1.

для нерозривних пробілів між ініціалами

Ctrl + Shift + пробіл

Структурні елементи статті
УДК
Автор (Ім’я Прізвище)
ORCIDiD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)
Інформація про автора
Назва статті
Анотація з ключовими словами
© Прізвище та ім'я, рік
Власне стаття (структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи):
Вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);
Мета / цілі, завдання статті;
Підзаголовки статті (до трьох з викладом основного тексту статті);
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Література. Презентаційні матеріали (ДСТУ 8302:2015)

References
 (Бібліографічний менеджер End NoteПрезентаційні матеріали (АРА).


Назва статті, Прізвище Ім’я, інформація про автора, Анотація, Ключові слова – рос. мовою + англ. мовою

В
имоги до оформлення структурних елементів статті

Анотація з ключовими словами
- для статей українською мовою подається анотація укр. та рос. мовами (500-1000 знаків) та англ. мовою (від 1800 знаків);
- для статей англійською мовою подається анотація англ. та рос. мовою та розширена укр. мовою.

Література
- оформлення літератури у тексті за стилем АПА: посилання оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. Приклад: (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14);
- у списку літератури повинне бути хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).

Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуються в середині тексту, в центрі – під рисунками (Рис. 1 ...); над таблицею (Таблиця 1).
ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ

* З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи мають бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою шаблону.

 Підготовка видання можлива завдяки діяльності науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, завданням якої є популяризація наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти – освітології.