2015 - Випуск 1-2

   ЗМІСТ   ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Братко М. В.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Сисоєва С. О., Галицька М. М.

CULTUROLOGICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Семенова А. В.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА-МАЙСТРА Й ФАХІВЦЯ-ВИКЛАДАЧА: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ

Мельничук Т. Ф.

ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Волкова Н. І.

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Козак Л. В.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Іванюк Г. І.

РОЗВИТОК ВАРІАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОФІЛЬНИХ ШКІЛ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Вовк Л. М.

ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ

 


ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Набока О. Г., Глазова В. В.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Осіпцов А. В.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бєлєнька Г. В.

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Видайчук Т. Л. 

ЗНАЧЕННЯ ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

Русаченко Н. П.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

 


ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Трішкіна Н. І.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Літвінова-Головань О. П., Безкоровайна Л. В.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ogurtsova O.

TEACHING BUSINESS ENGLISH IN THE NEW DIGITAL AGE

Трускавецька І. Я.

РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ ІЗ ЗООЛОГІЇ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Брюханова Г. В.

ЗАСОБИ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Дьячкова Я. О. 

ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ВЕБ-КВЕСТУ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ГОВОРІННЯ

 


КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Мартиненко С. М., Новик І. М.

ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИМІРЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Синекоп О. С., Коломієць С. С.

ЗМІСТ ДОСЛІДНИЦЬКО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Масімова Л. Г.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦЯ З ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВІЗУАЛЬНИМ ТЕКСТОМ МАС-МЕДІА

Бабійчук С. М.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ 


 

ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Линьова І. О.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКИХ ПРОГРАМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬО-ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ПРОСТОРІ: ЕСТОНСЬКИЙ ДОСВІД

Заяць Л. І.

РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В НІДЕРЛАНДАХ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ

Литвин Л. В.

ПОГЛЯДИ Х. ШРАДЕР-БРЕЙМАН НА ОСВІТУ ВИХОВАТЕЛЬОК ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У НІМЕЧЧИНІ (ХІХ СТ.)

Тригуб І. І.

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Грищук Ю. В.

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ

 


ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Редько С. І.

ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рибачук В. М.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 


 

ІНФОРМАЦІЯ

ПАМЯТКА АВТОРУ

ДО ВІДОМА ЧИТАЧІВ