N 4, 2007

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Болтівець С.І.

Доповідь на VIII Міжнародному Тижні освіти дорослих в Україні «Освіта дорослих для культури ціложиттєвого навчання»

Борисенко Л.Л.

Стильові особливості навчальної діяльності дорослих

Вербицький В.В.

Діяльність позашкільних еколого-натуралістичних закладів в умовах реформування освіти в Україні

Гордієнко М.Г.

Самостійна робота студентів у контексті ціложиттєвої освіти

Здіорук С.І.

Перспективи впровадження двохступеневої системи неперервної професійної освіти

Ісаєнко С.А.

Компетентнісний підхід у формуванні професійної культури у студентів вищих технічних навчальних закладів

Карпюк Р.П.

Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з адаптивного фізичного виховання

Князська В.В.

Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців перукарського мистецтва в умовах розвитку сучасної України

Кудикіна Н.В.

Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників  

Мартіросян О.І.

Перспектива розвитку освіти дорослих у контексті європейської інтеграції

Поясок Т.Б.

Впровадження інформаційних технологій в освіту дорослих

Сисоєва С.О.

Інформаційні технології у неперервній професійній освіті: психолого-педагогічний аспект

Сігаєва Л.Є.

Професійна перепідготовка безробітних: сучасні підходи  

Смілянець О.Г.

Проблема розвитку творчої особистості в освіті дорослих

Смірнова В. О.

Інноваційні підходи до формування правової культури дорослих

Сущенко Л.П.

Електронний підручник в освіті дорослих

Ткаченко Л.І.

Проблема розвитку особистості у педагогічній спадщині Григорія Сковороди: актуальність дослідження

ПСИХОЛОГІЯ

Вовчик-Блакитна О.О.

Співрозвиток дорослих і дітей в контексті сучасних соціокультурних реалій

Говорун Т.В.

Гендерні аспекти освіти дорослих

Гурляєва Т.С.

Відповідальність як основа «почуття дорослості»

Ігнатович О.М.

Фахова інноваційна культура педагогічних працівників

Кравчук Л.В.

Наслідування як механізм засвоєння етичних норм дітьми дошкільного віку

Кочерга О.В.

Врахування психофізіологічних особливостей дитини у підготовці педагогів

Пінчукова Л.О.

Гармонізація почуттів матері у вихованні розумово відсталої дитини

Погоріла І.О., Романенко О.В.

Дослідження психоемоційної сфери ліцеїста

Яремчук Н.В.

До проблеми психологічної підготовки молодої жінки до майбутнього материнства