N – 2, 2007

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Вайнола Р.Х.

Забезпечення якості освітньої підготовки майбутніх соціальних педагогів

Гулецька Я.Г.

Особливості полікультурної освіти учителів в університетах США

Давидова В.Д.

Педагогічні ідеї Миколи Грундтвіга в неформальній освіті дорослих у Швеції

Добрянський І.А.

Приватна вища освіта в Україні: перспективи розвитку

Іваненко Р.В.

Система професійної орієнтації на медичні спеціальності: ціннісно-мотиваційний компонент

Князська В.В.

Проблема самоосвіти та самовиховання майбутніх фахівців у педагогічній теорії

Кристопчук Т.Є.

Застосування інформаційних технологій у створенні лекційних курсів для студентів аграрного коледжу

Мартіросян О. І.

Освіта дорослих як складова неперервної освіти

Медвідь Л.А.

Розвиток вищої економічної освіти в Україні: історичний аспект

Ніколаєнко Ю.О.

Проблема готовності до професійного спілкування в іншомовному середовищі

Переймибіда Л.В.

Поняття професійної етики та деонтологічної культури медичного працівника

Погребняк В.А.

Полікультурне виховання майбутнього вчителя у вищих навчальних закладах Канади

Сігаєва Л. Є.

Проблема освіти та навчання дорослих у педагогічній теорії

Сліпчук В.Л.

Ліцей в системі неперервної професійної освіти

Титаренко І.О.

Дистанційне навчання: суб'єкти і їх функції

Тимошенко О.В.

Методика створення навчальних модульних програм для майбутніх вчителів фізичної культури

Федорова Н.Ф.

Навчання дорослого населення у професійно-технічних навчальних закладах

Чагін В.Я.

Досвід соціально-психологічної і професійної адаптації та реабілітації молоді з особливими потребами

Штома Л.Н.

Цілісне бібліографічне забезпечення у розвитку художньої культури науковця

Якса Н.В.

Професійна підготовка майбутнього вчителя до взаємодії у полікультурному освітньому просторі: компетентнісний підхід

ПСИХОЛОГІЯ

Ігнатович О.М.

Психологічна структура динаміки інноваційної діяльності педагогічних працівників

Мерзлякова О.Л.

Діагностичні методики та методи математичної статистики при дослідженні процесу саморозвитку старшокласників: проблема інформативності