N – 1, 2007

ЗМІСТ

ПЕДАГОГІКА

Борисенко Л.Л.

Трансферно-інверсійна модель оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих навчальних закладів

Вайнола Р.Х.

Моделювання процесу професійної підготовки майбутнього соціального педагога в контексті його особистісного розвитку

Журавська Н.С.

Реструктуризація вищої освіти: досвід зарубіжних країн

Іваненко Р.В., Цехмістер Я.В.

Педагогічна значимість професійної орієнтації та її основні завдання            

Коваль Т.І.

Навчально-методичний комплект з дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка» для професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Колонькова О.О.

Формування екологічної компетентності у студентів-екологів

Маркович О.В.

Використання педагогічних технологій у процесі підготовки коледжами медичних сестер

Отрощенко Л.С.

Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю: теоретичний аспект

Переймибіда Л.В., Цехмістер Я. В.

Деонтологічна культура медичного працівника в аспекті його професійної діяльності

Проценко О.Б. 

Післядипломна педагогічна освіта в Греції: теоретичний аспект

Сігаєва Л. Є., Мартіросян О.Л.

Етапи розвитку освіти дорослих за радянські часи

Скульська В. Є.

Сучасний стан та проблеми працевлаштування випускників навчальних закладів за сприяння державної служби зайнятості

Сліпчук В.Л.

Характеристика базових понять дослідження професійної спрямованості навчання природничих дисциплін

Соколова І. В.

Технологічна модель організації кредитно-модульного навчання у ВНЗ: управлінський аспект

Тимчук Л.І.

Застосування мистецько-педагогічних технологій в процесі професійного самовизначення учнів загальноосвітніх шкіл

Фарина С.Я.

Роль православних освітніх товариств у розвитку духовних цінностей українського народу (кінець XVI - початок XVII ст.)

ПСИХОЛОГІЯ

Ігнатович О.М.

Культурно-психологічні прагнення особистості як складова фахової інноваційної культури педагогічних працівників

Ходосенко О.Ю.

Формування інтелектуальних якостей особистості старшого дошкільника в процесі оволодіння грою в шахи