Роман Павлюк
Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка бульв. І. Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ірина Когут
Кандидат педагогічних наук, начальник відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36003 Полтава, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ЗАСОБИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.5966


У статті представлено сучасні засоби наукової комунікації у формуванні дослідницької компетентності майбутнього психолога. На основі вивчення сучасних досліджень представлено підходи до розвитку наукової комунікації, використання засобів наукової комунікації у процесі формування дослідницької компетентності майбутнього психолога. На основі теоретичного опрацювання матеріалу представлено дослідження розвитку наукової комунікації майбутніх здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у процесі виконання проєктного завдання з навчальної дисципліни «Професійне спілкування іноземною мовою». Визначено особливості сформованості дослідницької компетентності та послуговування засобами наукової комунікації майбутніми психологами.
Ключові слова: дослідницька компетентність; засоби наукової комунікації; наукова комунікація; проєктна діяльність.
Література

 • Павлюк Р. А. Современные интернет-методы научной и научно-исследовательской деятельности. Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2017. № 2 (101). 35–39.

 • Павлюк Р. О. Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, МОСП, КО, ПП, денна). Електронний навчальний курс. 2019. URL: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view. php?id=22148 (дата звертання: 15.09.2019).

 • Сурмін Ю. П. Майстерня вченого. Київ: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. 305 с.

 • Ates O., & Eryilmaz A. Effectiveness of hands-on and minds-on activities on students’ achievement and attitudes towards physics. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching. 2011. Vol. 12 (1). P. 1–22.

 • Aysha D., Mason S. A programme-wide training framework to facilitate scientific communication skills development amongst biological sciences master’s students. Journal of Further and Higher Education. 2016. Vol. 40. Issue 4. P. 543–567. DOI: 10.1080/0309877X.2014.1000276.

 • D’Souza B. Scientific communication in the 21st century: Tweeting, Facebook Likes, and everything in-between. Science editing. 2019. Vol. 6. Issue 1. P. 64–68.

 • Hanel Р. H. P., Mehler D. M. A. Beyond reporting statistical significance: Identifying informative effect sizes to improve scientific communication. Public understanding of science. 2019. Vol. 28. Issue 4. P. 468–485. DOI: 10.1177/0963662519834193.

 • Kobylarek A. Scientific communication. Journal of Education Culture and Society. 2017. № 8 (2). P. 5–8. DOI: 10.15503/jecs20172.5.8.

 • Nielsen L. H., Jørgensen N. T., Jantzen K. & Bjerg S. Credibility of Science Communication. An Exploratory Study of Press Releases in Astronomy. Roskilde: Roskilde University, 2006. 74 p.

 • Rodriguez-Bravo B., Nicholas D. Reputation and scientific communication: Early career researchers in Spain. Profesional de la informacion. 2019. Vol. 28. Issue 2. DOI: 10.3145/epi.2019.mar.03.

 

References

 • Pavliuk, R. A. (2017). Sovremennye internet-metody nauchnoj i nauchno-issledovatelskoj deyatelnosti [Modern Internet methods of scientific and research activities]. News of the Gomel State University named after F. Skorina, 2 (101), 35–39 (rus).

 • Pavliuk, R. О. (2019). Profesijne spilkuvannya inozemnoyu movoyu (5 kurs, SR, SP, MOSP, KO, PP, denna). Elektronnij navchalnij kurs [Professional foreign language communication (5 course, СР, СП, МОСП, КО, ПП, full time dep.). E-Learning]. Retrieved from https://elearning.kubg.edu.ua/course/ view.php?id=22148 (ukr).

 • Surmin, Yu. P. (2006). Majsternya vchenogo [Scientist’s workshop]. Kyiv: Consortium from management education in Ukraine (ukr).

 • Ates, O., & Eryilmaz, A. (2011). Effectiveness of hands-on and minds-on activities on students’ achievement and attitudes towards physics. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12 (1), 1–22 (eng).

 • Aysha, D., Mason, S. (2016). A programme-wide training framework to facilitate scientific communication skills development amongst biological sciences master’s students. Journal of Further and Higher Education, 40 (4), 543–567. DOI: 10.1080/0309877X.2014.1000276 (eng).

 • D’Souza, B. (2019). Scientific communication in the 21st century: Tweeting, Facebook Likes, and everything in-between. Science editing, 6 (1), 64–68 (eng).

 • Hanel, Р. H. P., Mehler, D. M. A. (2019). Beyond reporting statistical significance: Identifying informative effect sizes to improve scientific communication. Public understanding of science, 28 (4), 468–485. DOI: 10.1177/0963662519834193 (eng).

 • Kobylarek, A. (2017). Scientific communication. Journal of Education Culture and Society, 8 (2), 5–8. DOI: 10.15503/jecs20172.5.8 (eng).

 • Nielsen L. H., Jørgensen N. T., Jantzen K. & Bjerg S. (2006). Credibility of Science Communication. An Exploratory Study of Press Releases in Astronomy. Roskilde, Denmark: Roskilde University (eng).

 • Rodriguez-Bravo, B., Nicholas, D. (2019). Reputation and scientific communication: Early career researchers in Spain. Profesional de la informacion, 28 (2). DOI: 10.3145/epi.2019.mar.03 (eng).