Шатюк Татьяна
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної та педагогічної психології, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, вул. Радянська, 104, 246019 Гомель, Республіка Білорусь,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Новак Наталия
Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та педагогічної психології, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, вул. Радянська, 104, 246019 Гомель, Республіка Білорусь,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.181187


У статті розглядається проблема поширення злочинів проти сексуальної недоторканності неповнолітніх. Автори розглядають педофілію як захворювання, яке визначено як форма сексуального потягу до дівчаток і хлопчиків допубертатного і раннепубертатного періодів і супроводжується нав’язливими думками, душевними стражданнями, дистресом. Підкреслюється, що педофіл нерідко сам є жертвою пережитого в дитинстві насилля або розпусних дій. Велику небезпеку становить вторинна педофілія, коли статевий потяг до дітей виникає на тлі розумової відсталості, шизофренії, пухлини головного мозку, черепно-мозкових травм і т.д.
У дитинстві помітити схильність до педофілії неможливо, відхилення, як правило, починає проявлятися в підлітковому періоді. Незважаючи на важливість порушеного питання, розуміння природи цих розладів іноді ускладнюється, а способи корекції недостатньо ефективні.
У статті наголошується важливість питання про необхідність зміни стереотипних уявлень про типовий злочинця (зовні неприємна, груба у спілкуванні, з ворожим настроєм людина), тому що у випадку з педофілами вони не підтверджуються. У статті відображені типові особливості педофіла і педосексуала, причини розвитку хвороби, а також ознаки, за якими можна визначити жертву сексуальних домагань. Описано типи дітей, які потрапляють до рук ґвалтівників частіше за інших: «слухняні», «довірливі», «занедбані», «демонстративні», «засоромлені».
Автори узагальнили і систематично представили психолого-педагогічні рекомендації для батьків і підлітків для попередження порушень сексуальної недоторканності неповнолітніх.
Підкреслюється, що найбільш ефективним засобом профілактики насильства є розвиток у дітей обізнаності про їхнє право на особисту недоторканність, на захист себе від фізичних посягань будь-якими засобами. Важливо навчити дитину розрізняти повагу до дорослих від безумовного підпорядкування всім старшим.
Ключові слова: неповнолітні; педофілія; педосексуалізм; профілактика; статева недоторканість.

Література
 • Ариэль С. Психологические особенности личности со склонностью к педофилии. Мир науки, культуры, образования. 2013. № 5 (42). С. 211–216.

 • Багауова Ч. А., Бажанова А. Ю., Воробьев Д. О. Проблема педофилии в представлении и оценке разных поколений. Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сборник статей по материалам XX международной студенческой научно-практической конференции, г. Новосибирск, 13 мая 2014 г. Новосибирск: СибАК, 2014. С. 55–61.

 • Дьяченко А. Л. Цымбал Е. И. Меры социально-медицинской коррекции в отношении педофилов.

 • Материалы общероссийской конференции психиатров (г. Москва, 28–30 октября 2008 г.). Москва, 2008. С. 115–121.

 • Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. Москва: МЕДпрессинформ, 2008. 432 с.

 • Методические рекомендации по выявлению и документированию преступлений в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. URL: http://5school.belhost.by (дата звернення: 06.08.2019).

 • Профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. URL: http//www. nv-pk.ru/upload/docs/PROFILAKTICHESKAYA_RABOTA/Profilaktika-prestupleniy-protiv-polovoy-neprikosnovennosti-nesovershennoletnih.pdf. (дата звернення: 01.09.2019).

 • Шатюк Т. Г., Новак Н. Г. Профилактика нарушения половой неприкосновенности несовершенно-летних. Современная социальная среда между представлением, интерпретацией и изменением: материалы международной научной конференции, г. Бельцы, 15 декабря 2017 г. Бельцы: БГУ имени Алеку Руссо, 2018. Ч. 1. С. 101–106.

 • Mones, P. Protecting Kids from Sexual Abuse: It’s More Complicated ‘Than See Something Say Something. URL:-http://www.huffingtonpost.com/paul-mones/protecting-kids-from-sexu_b_1100114.html (дата звернення: 15.08.2019).

 • Protecting Your Child from Sex Abuse. URL: http://www.webmd.com/parenting/features/protecting-child-sex-abuse?page (дата звернення: 01.09.2019).

 • Understanding and Preventing Child Abuse and Neglect. URL: https://www.apa.org/pi/families/ resources/child-sexual-abuse.aspx (дата звернення: 30.08.2019).

 

References

 • Ariel, S. (2013). Psihologicheskie osobennosti lichnosti so sklonnostyu k pedofilii [Psychological characteristics of a person with a penchant for pedophilia]. World of science, culture, education, Vol. 9, № 5 (42), 211–216 (rus).

 • Bagauova, Ch. A., Bazhanova, A. Yu. Vorobyov, D. O. (2014). Problema pedofilii v predstavlenii i ocenke raznyh pokolenij [The problem of pedophilia in the presentation and assessment of different generations]. Proceedings of the Scientific community of students of the XXI century. Social Sciences: Proceedings of the XX International scientific-practical Students Conference, May 13, 2014, Novosibirsk.

 • Novosibirsk, Russia: SibAK, 55–61 (rus).

 • Dyachenko, A. L., Tsymbal, E. I. (2008). Mery socialno-medicinskoj korrekcii v otnoshenii pedofilov [Measures of socio-medical correction in relation to pedophiles]. Proceedings of the All-Russian Conference of Psychiatrists, October 28–30, 2008, Moscow. Moscow, Russia, 2008, 115–121 (rus).

 • Mendelevich, V. D. (2008). Klinicheskaya i medicinskaya psihologiya [Clinical and medical psychology]. Moscow, Russia: MEDpressinform (rus).

 • Metodicheskie rekomendatsii po vyyavleniyu i dokumentirovaniyu prestuplenij v sfere polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih [Guidelines for the identification and documentation of crimes in the field of sexual integrity of minors]. Retrieved from http://5school.belhost.by (rus).

 • Profilaktika prestuplenij protiv polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih [Prevention of crimes against the sexual inviolability of minors]. Retrieved from http // www. nv-pk.ru/ upload/docs/PROFILAKTICHESKAYA_RABOTA/Profilaktika-prestupleniy-protiv-polovoy-neprikosnovennosti-nesovershennoletnih.pdf (rus).

 • Shatyuk, T. G., Novak, N. G. (2018). Profilaktika narusheniya polovoj neprikosnovennosti nesovershennoletnih [Prevention of violations of the sexual inviolability of minors]. Contemporary social environment between representation, interpretation and change: Proceedings of the International Scientific Conference, December 15, 2017, Balti. Balti, Moldova: Alecu Russo State University, Vol. 1, 101–106 (rus).

 • Mones, P. Protecting Kids from Sexual Abuse: It’s More Complicated than See Something Say Something.

 • Retrieved from http://www.huffingtonpost.com/paul-mones/protecting-kids-from-sexu_b_1100114. html (eng).

 • Protecting Your Child from Sex Abuse. Retrieved from http://www.webmd.com/parenting/features/ protecting-child-sex-abuse?page (eng).

 • Understanding and Preventing Child Abuse and Neglect. Retrieved from https://www.apa.org/pi/ families/resources/child-sexual-abuse.aspx (eng).