Співак Любов 
Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ІЄРАРХІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.168173


Статтю присвячено ієрархії культурних ціннісних орієнтацій іноземних студентів закладів вищої освіти України. Розкрито психологічну сутність феномена «культурні ціннісні орієнтації». Описано організацію і методи емпіричного дослідження. Емпірично встановлено особливості ієрархії культурних ціннісних орієнтацій іноземних студентів закладів вищої освіти, порівняно з українськими студентами. Іноземні та вітчизняні студенти найбільшої важливості надали культурним ціннісним орієнтаціям полюсу «рівноправність», найменшої – «ієрархія». Проте іноземні студенти надали низьких рангів культурним ціннісним орієнтаціям усіх полюсів, порівняно з вітчизняними студентами закладів вищої освіти України, що статистично підтверджено.
Ключові слова: заклади вищої освіти; ієрархія; іноземні студенти; культурні ціннісні орієнтації; українські студенти.

Література

 • Мухина В. С. Проблемы генезиса личности. Москва: МГПИ, 1985. 103 с.

 • Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург: Речь, 1998. 350 с.

 • Спивак Л. М. Возрастная динамика становления культурных ценностей группового уровня у юношества. Психологический журнал. 2014. № 3–4 (41–42). С. 72–76.

 • Співак Л. М. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності: монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2015. 300 с.

 • Татарко А. Н., Лебедева Н. М. Методы этнической и кросс-культурной психологии. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. 238 с.

 • Erikson E. Identity and the life cycle. New York: Norton, 1980. 191 p.

 • Schwartz S. A. Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology. 2006. № 5 (2–3). P. 137–182. DOI: https://doi.org/10.1163/156913306778667357.

 

References

 • Mukhina, V. S. (1985). Problemy genezisa lichnosti [Problems of the personality genesis]. Moskow, Russia: MGPI (rus).

 • Sidorenko, E. V. (1998). Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Methods of mathematical processing in psychology]. Saint Petersburg, Russia: Rech (rus).

 • Spivak, L. N. (2014). Vozrastnaia dinamika stanovleniia kulturnykh tsennostei gruppovogo urovnia u iunoshestva [Age Dynamic of Development of Young Cultural Values Group Level]. Psikhologicheskii zhurnal, 3–4 (41–42), 72–76 (rus).

 • Spivak, L. M. (2015). Psykhologiya rozvytku natsionalnoi samosvidomosti osobystosti v yunosti [Psychology of development of personality’s national self-consciousness in youth]. Kamyanets-Podilsky, Ukraine: Ruta (ukr).

 • Tatarko, A. N., & Lebedeva, N. M. (2011). Metody etnicheskoi i kross-kulturnoi psikhologii [Methods of Ethnic and Cross-Cultural Psychology]. Moskow, Russia: Izdatelskij dom Vysshei shkoly ekonomiki (rus).

 • Erikson, E. (1980). Identity and the life cycle. New York, USA: Norton (eng).

 • Schwartz, S. (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5 (2–3), 137–182. DOI: https://doi.org/10.1163/156913306778667357 (eng).