Олексій Наливайко
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Олена Друганова

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Людмила Іваненко
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, 61022 Харків, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ВОРКШОП» У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.129137


У статті розглянуто проблему застосування в освітньому процесі закладу вищої освіти технології воркшоп. Проаналізовано особливості сучасних здобувачів освіти в університеті та вплив цих особливостей на трансформацію освітнього процесу. Проведено аналіз визначення поняття «воркшоп» вітчизняними та закордонними науковцями. Розглянуто технологію воркшоп та виокремлено особливості його проведення. Узагальнено результати впровадження воркшопу в студентську аудиторію класичного університету. Визначено, що воркшоп сприяє розвитку професійних компетенцій та лідерських якостей студентів; дозволяє за короткий термін засвоїти альтернативні розумові моделі, отримати навички, що дозволяють мислити більш вільно та креативно; зміцнює «командний дух», формує атмосферу довіри в міжособистісних взаєминах, почуття задоволення від виконаної роботи; розвиває творчість студентів.
Ключові слова: активні методи навчання; воркшоп, здобувачі освіти; новітні психолого-педагогічні технології; університет.
Література

 • Грицишина Н. Технология «Воркшоп» (Workshop) как одна из новых форм и методов обучения студентов иностранному языку. Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2012. № 3. С. 49–51.

 • Толкачев А. Н. Применение формата «Workshop» как нового вида учебных занятий со студентами Института бизнеса и дизайна. Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 1. С. 16–17.

 • Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение. Москва: Генезис, 2003. 368 с.

 • Business dictionary. URL: http://www.businessdictionary.com/definition/workshop.html (дата звернення 13.09.2019).

 • Сollins dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/workshop (дата звернення 13.09.2019).

 • Exploring the Intersection of Science Education and 21st Century Skills. A Workshop Summary.

 • Washington, DC: National Academies Press, 2010. 144 p. DOI: https://doi.org/10.17226/12771.

 • Fullerton T., Swain C., Hoffman S. Game design workshop: Designing, prototyping, & playtesting games. Waltham: Focal Press, 2004. 480 p.

 • Maheshwari V. K. Workshop an instructional method. URL: http://www.vkmaheshwari.com/ WP/?p=385 (дата звернення 13.09.2019).

 • Persellin D., Goodrick T. Faculty development in higher education: Long-term impact of a summer teaching and learning workshop. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning. 2010.№10 (1). P. 1–13.

 • Teens, Social Media & Technology. 2018. URL: https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/ (дата звернення 15.09.2019).

 • Zhernovnykova O., Nalyvaiko О., Nalyvaiko N. Formation of information and digital competence of future teachers in the context of the development of the New Ukrainian School. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine. Vienna: Premier Publishing, 2019. P. 208–216. 

 

References

 • Griczishina, N. A. (2012). Tekhnologiya «Vorkshop» (Workshop) kak odna iz novykh form i metodov obucheniya studentov inostrannomu yazyku [Technology «Workshop» as one of the new forms and methods of teaching students a foreign language]. Almanah sovremennoj nauki i obrazovaniya, 3, 49–51 (rus).

 • Tolkachev, A. N. (2016). Primenenie formata «Workshop» kak novogo vida uchebnykh zanyatij so studentami Instituta biznesa i dizajna [Application of the «Workshop» format as a new type of training with students of the Institute of Business and Design]. Biznes i dizajn revyu, 1 (1), 16–17 (rus).

 • Fopel, K. (2003). Effektivnyj vorkshop. Dinamicheskoe obuchenie [Effective workshop. Dynamic learning]Moscow, Russia: Genezis (rus).

 • Business dictionary (2019). Retrieved from http://www.businessdictionary.com/definition/workshop. html (eng).

 • Сollins dictionary (2019). Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ workshop (eng).

 • Exploring the Intersection of Science Education and 21st Century Skills. A Workshop Summary (2010).

 • Washington, DC, USA: National Academies Press. DOI: https://doi.org/10.17226/12771.

 • Fullerton, T., Swain, C., & Hoffman, S. (2004). Game design workshop: Designing, prototyping, & playtesting games. Waltham, USA: Focal Press (eng).

 • Maheshwari, V. K. (2012). Workshop an instructional method. Retrieved from http://www.vkmaheshwari. com/WP/?p=385 (eng).

 • Persellin, D., & Goodrick, T. (2010). Faculty development in higher education: Long-term impact of a summer teaching and learning workshop. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10 (1), 1–13 (eng).

 • Teens, Social Media & Technology (2018). Retrieved from https://www.pewinternet.org/2018/05/31/ teens-social-media-technology-2018/ (eng).

 • Zhernovnykova, O., Nalyvaiko, О., & Nalyvaiko, N. (2019). Formation of information and digital competence of future teachers in the context of the development of the New Ukrainian School.

 • In Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine (pp. 208–216). Vienna, Austria: Premier Publishing (eng).