Еркебаєва Сауле
Старший викладач кафедри дошкільної освіти та соціальної педагогіки, Інститут педагогіки і психології, Казахський національний педагогічний університет імені Абая, просп. Достик, 13, 050010 Алмати, Республіка Казахстан,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.123128


Статтю присвячено проблемі формування комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Комунікативні здібності визначено як індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують ефективну взаємодію і адекватне взаєморозуміння між людьми в процесі спілкування або виконання спільної діяльності. У статті розглядаються конкретні форми і методи розвитку комунікативних здібностей у дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, що враховують закономірності психічного і осо-бистісного розвитку дітей цього періоду дитинства. Старший дошкільний вік є свого роду сходинкою для переходу дитини до школи, що визначає необхідність розвитку комунікативних здібностей. Діти старшого дошкільного віку є суб’єктами комунікативної діяльності, активними її носіями. Комунікативні здібності включають три сфери: сфера бажань, сфера знань і сфера умінь. Поява довільності управління власною поведінкою в спілкуванні забезпечує можливість формування у дітей комунікативних умінь. Аналіз літератури і вивчення практичного досвіду дозволили провести дослідження комунікативних умінь дошкільнят через гру. Основними формами розвитку комунікативних здібностей є сюжетні ігри, ігри з правилами, сюжетно-рольові ігри.
Структурними компонентами комунікативної діяльності є предмет спілкування, а також партнер по спілкуванню як суб’єкт. Будь-який суб’єкт спілкування повинен володіти комунікативними навичками для успішності в комунікативної діяльності. Комунікативні навички – це здатність людини використовувати засоби спілкування в умовах розв’язання комунікативних завдань на основі набутих знань і умінь.
Ключові слова: діти старшого дошкільного віку; заклади дошкільної освіти; 0комунікативні здібності; педагогічна ситуація; ,форми і методи розвитку комунікативних здібностей.

Література

 • Волков Б. С, Волкова Н. В. Психология общения в детском возрасте. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 272 с.

 • Дорохова Т. С., Кудрявцева Е. О. Социально-педагогическая деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении. Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2013. № 2. С. 37–40.

 • Королева С. В. Моделирование процесса управления качеством в дошкольной образовательной организации. Педагогическое образование в России. 2014. № 1. С. 31–34.

 • Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения. Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1600014235 (дата звернення: 3.09.2019).

 • Психология общения. Энциклопедический словарь / А. А. Бодалев (ред.). Москва: Когито-Центр, 2011. 600 с.

 • Чернецкая Л. В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 256 с.

 • Шерьязданова Х. Т. Учите детей общению. Алматы: Рауан, 1992. 202 с.

 

References

 • Volkov, B. S., Volkova, N. V. (2008). Psihologiya obsheniya v detskom vozraste [Psychology of communication in childhood]. Saint Petersburg, Russia: Piter (rus).

 • Dorokhova, T. S., Kudryavtseva, E. O. (2013). Socialno-pedagogicheskaya deyatelnost s detmi s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya v doshkolnom obrazovatelnom uchrezhdenii [Social and pedagogical activity with children with disabilities in preschool educational institution]. Bulletin of social and humanitarian education and science, 2, 37–42 (rus). 

 • Koroleva, S. V. (2014). Modelirovanie processa upravleniya kachestvom v doshkolnoj obrazovatelnoj organizacii [Modeling of quality management process in preschool educational organization]. Pedagogical education in Russia, 1, 31–35 (rus).

 • Ob utverzhdenii Tipovyh uchebnyh programm doshkolnogo vospitaniya i obucheniya. Prikaz i.o. Ministra obrazovaniya i nauki Respubliki Kazahstan ot 12 avgusta 2016 goda № 499 [The standard curriculum of preschool education and training approved by the order of the acting Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated August 12, 2016 No. 499 «On approval of the standard curriculum of preschool education and training»]. Retrieved from https://zakon.uchet.kz/rus/docs/ V1600014235 (rus).

 • Bodalev, A. A. (Ed.) (2017). Psihologiya obsheniya. Enciklopedicheskij slovar [Communication psychology. Encyclopedic dictionary]. Moscow, Russia: Kogito-Center (rus).

 • Chernetskaya, L. V. (2005). Razvitie kommunikativnyh sposobnostej u doshkolnikov [Development of communicative abilities in preschoolers]. Rostov-na-Donu, Russia: Phoenix (rus).

 • Sheryazdanova, H. T. (1992). Uchite detej obsheniyu [Teach your children to communicate]. Almaty, Kazakhstan: Rauan (rus).