Олена Проценко
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.111116


У статті проаналізовано зміст підготовки докторів філософії (Ph.D) у Грецькій Республіці в контексті оновлення законодавчої бази країни у галузі освіти. Визначено основні типи доктор-ських програм, що реалізуються грецькими університетами (традиційні програми, програми з подовженим терміном навчання, дистанційні докторські програми). Схарактеризовано вимоги, що висуваються до претендентів на навчання за докторськими програми; проведено аналіз етапів підготовки докторів філософії та визначено організаційні умови забезпечення якості проведення досліджень в університетах Грецької Республіки.
Ключові слова: Грецька Республіка; докторська програма; підготовка докторів філософії; якість виконання наукового дослідження.

Література

 • Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 18.09.2019).

 • Линьова І.О. Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства. Київ: Пріоритети, 2016. 40 с.

 • Огнев’юк  В., Сисоєва С. Підготовка експертів у галузі освіти в Україні. Освітологія. 2015. № 4. С. 54–60.

 • Сисоєва С., Регейло І. Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу. Рідна школа. 2016. № 5–6. С. 12–18.

 • Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2019. Τ. 2. № 3093. Σ. 37235–37246.

 • Νόμος 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργεία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.URL: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4485-2017 (дата звернення: 15.09.2019).

 • Οδηγός Σπουδών 2019-2020. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης: ΑΠΘ, 2019. 121 σ.

 • Οδηγός Σπουδών 2019–2020. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. URL: https://www.eap.gr/images/ stories/pdf/Odigos_Spoudon_2019–2020.pdf (дата звернення: 18.09.2019).

 • Οδηγός Σπουδών 2019–2020. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 • Ιωαννίνων: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2019. 459 σ. URL: https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_con tent&view=article&id=45&Itemid=86&lang=en (дата звернення: 17.09.2019).

 • Προκήρυξη. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 29.06.2015. URL: http://ptde.uoi.gr/ptde_files/YP_DIDAKTORES_2015.PDF (дата звернення: 18.09.2019).

 • Τροποποίηση της αριθμ. 11363/9-3-2019 (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τ. 2. Αρ.φύλλου 3033. 26.07.2019. Σ. 36629– 36636.

 

References

 • Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

 • Lynova, I. O. (2016). Pidgotovka ta rozvitok molodih doslidnikiv v universiteti na osnovi paradigmi liderstva [Training and development of young researchers at the university based on the leadership paradigm]. Kyiv, Ukraine: Prioriteti (ukr).

 • Ognevyuk,V., Sysoieva, S. (2015). Pidgotovka ekspertiv u galuzi osviti v Ukrayini [Training of education experts in Ukraine]. Освітологія, 4, 54–60 (ukr).

 • Sysoieva, S.,Reheilo, I. (2016). Pidgotovka doktoriv filosofiyi u galuzi osviti: dosvid providnih universitetiv svitu [Training PhD in education: the experience of leading universities in the world]. Ridna shkola, 5–6, 12–18(ukr).

 • Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2019). ΕφημερίδατηςΚυβερνήσεωςτηςΕλληνικήςΔημοκρατίας,   Τ. 2, № 3093, 37235–37246 (gr).

 • Νόμος 4485/2017 Οργάνωσηκαιλειτουργείατηςανώτατηςεκπαίδευσης, ρυθμίσειςγιατηνέρευνακαιάλλεςδιατάξεις. Retrieved from https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4485-2017(gr).

 • Οδηγός Σπουδών 2019–2020 (2019). Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Φιλοσοφική Σχολή.

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης: ΑΠΘ (gr).

 • ΟδηγόςΣπουδών 2019–2020. ΕλληνικόΑνοιχτόΠανεπιστήμιο.Retrieved from https://www.eap.gr/ images/stories/pdf/Odigos_Spoudon_2019-2020.pdf (gr).

 • ΟδηγόςΣπουδών 2019–2020. ΣχολήΕπιστημώνΑγωγής. ΠαιδαγωγικόΤμήμαΔημοτικήςΕκπαίδευσης.

 • Ιωαννίνων: ΠανεπιστήμιοΙωαννίνων(2019). Retrieved from https://ptde.uoi.gr/index.php?option=com_ content&view=article&id=45&Itemid=86&lang=en(gr).

 • Προκήρυξη. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 29.06.2015.

 • Retrieved from http://ptde.uoi.gr/ptde_files/YP_DIDAKTORES_2015.PDF(gr).

 • Τροποποίηση της αριθμ. 11363/9-3-2019 (ΦΕΚ 1155/τ.Β΄/29-3-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τ. 2, Αρ.φύλλου 3033, 26.07.2019, 36629– 36636 (gr).