Леся Куземко 
ORCIDiD 0000-0003-3070-6322
 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Олександр Мойсак
ORCIDiD 0000-0002-6873-6634
 старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2018.1-2.3844


ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ В ПЕДАГОГІВ

ЗДАТНОСТЕЙ ДО САМОПІЗНАННЯ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті актуалізується проблема розвитку в майбутніх педагогів здатностей до самопізнання, самовдосконалення у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуто форми роботи зі студентами, які спрямовані на опанування анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних знань про людину на різних етапах її розвитку під час вивчення навчальних дисциплін та позанавчальної роботи. Наведено тематику і зміст завдань для студентів з навчальних дисциплін «Анатомія і фізіологія дитини», «Основи медичних знань» що сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності. Представлено зміст діяльності центру самопізнання і саморозвитку в Педагогічному інституті на базі якого вирішуються завдання професійної самоідентифікації майбутнього педагога.

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність;  інтерактивні технології;  педагогічні технології;  позанавчальна робота;  професійна самоідентифікація;  самопізнання;  саморозвиток.

Література

Веретенко Т., Лехолетова М. Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 2 (66). С. 20–39. doi 10.24139/2312-5993/2017.02/040-050.

Використання методик симуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» / О. С. Никоненко та ін. Медична освіта. 2016. № 2. С. 120–123. URL: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i2 (дата звернення: 09.10.2017).

Кондратьева С. Б. Самопознание и самореализация личности в труде: социально-философский подход: автореф. дис. … канд. философ. наук : спец. 09.00.11 «Социальная философия». Москва, 2009. 21 с.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: монографія / За ред. В. А. Ковальчук. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.

Терлецька Л. Г. Процес самопізнання, його структура і роль у становленні особистості. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Київ: Логос, 2012. Вип. 14. С. 152–159.

Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку: дис… доктора педагог. наук: 13.00.04. Вінниця, 2017. 532 с.Повний текст: PDF (укр.)