Іваницька Ольга
ORCID iD 0000−0001−5505−8849
доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», пр-т Перемоги 37, 03056 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Панченко Алла
ORCID iD 0000-0002−4757−0583 
кандидат наук з державного управління, доцент, оцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, 04053 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Панченко Ганна 
ORCID iD 0000−0001−6494−0980
старший викладач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.4044

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ЇЇ ДОТРИМАННЯ

Соціальна відповідальність вищого навчального закладу – це соціальний інститут, який пов’язує діяльність ВНЗ, прийняту ним систему відносин, цінностей, принципів і норм із додатковими зобов’язаннями перед суспільством, його окремими групами чи прошарками, свідомо та добровільно обраними його керівництвом з метою більшого задоволення потреб суспільства та їх розвитку, ніж це визначено у документах, що визначають місію, завдання та функції закладу. Умови впровадження та дотримання засад соціальної відповідальності передбачають низку дій керівництва закладу вищої освіти щодо розробки концептуального, навчального, методичного, матеріально-технічного,  психологічного забезпечення роботи закладу, формування ціннісних орієнтирів і стандартів поведінки зацікавлених сторін.

Ключові слова:  вищий навчальний заклад;  соціальна відповідальність;  соціально-відповідальний характер діяльності;  юридична відповідальність.

Література

Аристотель. Політика. Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. Київ : Основи, 2000. 239 с.
Бабіч І. І. Роль контролю у посиленні соціальної відповідальності бізнесу. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. 2013. Випуск 10(37). Ч. 2. С. 6−16.
Грішнова О., Бех С. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. №5 (158). С. 11−18.
Король С. Я. Нормативні документи із соціальної відповідальності бізнесу. Економіка України. 2013. № 9 (622). С. 85–96.
Меморандум про соціальну відповідальність бізнесу в Україні. URL: http://detector.media/withoutsection /article/9425/2005-12-02-16-grudnya-proide-forum-sotsialna-vidpovidalnist-ukrainskogo-biznesu-printsipi-protirichchya-perspektivi/ (дата звернення 10.11.2017).
Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна відповідальність: навч.посіб. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015. 180 с.
Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII / Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37-38. ст. 2004.
Kvasničková Stanislavská, L.; Kvasnička, R.; Kuralová, K.; Margarisová, K. Social responbility of higher educational institutions – the comparison of the view of students and potential students. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2014. Vol. 7, No. 3–4. P. 95–99. https://doi.org/10.7160/eriesj.2014.070308.

Повний текстPDF (укр.)