Калініченко Надія 
ORCID iD 0000−0002−6444−3316
доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри біології та методики її викладання, Центральноукраїнський державний педагогічний  університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка, 1, 25006, Кропивницький, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.2632

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Екологічна освіта розглядається як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, основа для формування екологічної культури, вагома складова системи національного виховання учнівської та студентської молоді. Екологічна компетентність майбутніх учителів біології сьогодні визначається як здатність застосовувати екологічні знання й досвід у життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей і відповідальністю за екологічні наслідки власної діяльності. Форми екологічного виховання вдосконалюються і ґрунтуються на інтерактивній взаємодії, в основі якої лежать принципи особистісно-орієнтованого навчання.  

Ключові слова:  вища школа;  екологічна компетентність;  екологічна освіта;  інтерактивне навчання.    

Література

Баюрко Н. В. Формування готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів. URL: http://ito.vspu.net/konference15/15_11/Baurko.pdf (дата звернення: 28.10.11).

Біологія. 6–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ (дата звернення: 28.10.11).

Ермаков Д. С. Приоритеты экологического образования: от изучения экологии – к устойчивому развитию. Народное образование. 2005. №2. С. 122 – 126.

Жданова С. А. Формирование экологической компетентности специалиста  дошкольного образовательного учреждения в процессе повышения  квалификации: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08. Шуя, 2009. 261 с.

Концепція Нової української школи. Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016 (дата звернення: 28.10.11).

Мороз І. В., Степанюк А. В., Гончар О. Д. Загальна методика навчання біології: навч. посібник для студ. вузів. Київ : Либідь, 2006. 590 с.

Мороз  І. В., Грицай Н. Б. Позакласна робота з біології: навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. 272 с.

Піжук О. С. Формування мотивації здорового способу життя у підлітків : матеріали Міжвузівської науково−практичної конференції «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді», 25 квітня 2017 року, м. Кропивницький, 2017. С. 111–114. URL: http://www.kspu.kr.ua/ua/kafedra-biolohii/naukova-diialnist (дата звернення: 28.10.11).

Сапон С. Г. Роль «Екошколи» у вихованні  екологічної культури школяра: методичний посібник. Вінниця : ММК, 2016. 114 с.

Хоменко В. О. Науково−дослідницькі проекти з екології, 2016, 34 с. URL: https://hm-vika.blogspot.com/p/3.html (дата звернення: 28.10.11).

Jungck J. Connecting Biology and Mathematics: First Prepare the Teachers CBE-Life Sciencec Education. 2010. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2931666/ (дата звернення: 28.10.11). doi: 10.1187/cbe.10-03-0014


Повний текстPDF (укр.)