Іванюк Ганна 
ORCID iD 0000−0001−7758−5121
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно−Кудрявська, 18/2, 04053 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.2126

НОВА СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР 

У статті висвітлено окремі аспекти нової стратегії професійно-педагогічної освіти, що зумовлені зовнішніми, внутрішніми викликами й розбудовою освітнього простору України в контексті європейського виміру. Розкрито зовнішні та внутрішні виклики, що зумовлюють зміни стратегій професійно-педагогічної освіти; провідні цінності та тенденції модернізації професійно-педагогічної освіти. Подано досвід упровадження нової стратегії професійно-педагогічної освіти у вищих навчальних закладах України. Обґрунтовано основні підходи до реалізації нової стратегії професійно-педагогічної освіти, а саме: особистісно зорієнтований, діяльнісний, варіативний.

Ключові слова: європейський вимір;  нова стратегія;  освітній простір,  освітнє середовище;  професійно-педагогічна освіта;  тенденції. 

Література

Алексєєнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Балл Г. О. Біла книга національної освіти України. Київ, 2010. 342 с.

Андрущенко В. П. Українська педагогічна освіта в європейському просторі: збірник наукових праць до 15−річчя АПН України у 5 томах. Том 4. Педагогіка і психологія вищої школи. Київ : «Педагогічна думка», 2007. 440 с.

Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С. Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи, 2016. 40 с. URL: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf (дата звернення: 28.10.2017).

Десятов Т. М. Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів : порівняльний аналіз : монографія. Київ : Арт Економі, 2014. 151 с.

Діючі наукові проекти Київського університету імені Бориса Грінченка. URL: http://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/diiuchi-proekty.html. (дата звернення: 25.10.2017).

Кафедра педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка. URL: http://pi.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-pedahohiky/pro-kafedru.html. (дата звернення: 25.10.2017).

Концепція Нової української школи. Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016 (дата звернення: 28.10.11).

Огнев’юк В. Освіта та конкурентоспроможність суспільства. Освітологія. 2016. №5. С. 37–44. doi: 10.28925/2226-3012.2016.5.3744

Сисоєва С. Компетентнісно зорієнтована вища освіта : формування наукового тезаурусу. Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри : монограф. К : Київ. ун−т ім. Б. Грінченка. 2015. С. 18–45.

Повний текстPDF (укр.)