Маєвська Анастасія
ORCID iD 0000-0002-3535-4365
аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 04053 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.163169

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

У статті розглядається проблема вокально-виконавського розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва як складний, важливий, цілісний, багатоплановий процес усвідомлення та вдосконалення. Визначена структура вокально-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу, що складається із взаємодії таких компонентів: мотиваційно-орієнтаційного, пізнавально-компетентнісного, рефлексивно-оцінювального, самостійно-творчого. Зроблено висновок, що комплекс вищезазначених компонентів (мотиваційно-орієнтаційний, пізнавально-компетентнісний, рефлексивно-оцінювальний, самостійно-творчий) розкриває логіку їх взаємозв’язку, яка віддзеркалює сутність набуття студентами факультетів мистецтв вищих навчальних закладів синтезованих професійних знань, умінь та навичок вокальної діяльності.

Ключові слова: вокально-виконавський розвиток;  музичне мистецтво;  постановка голосу;  структурні компоненти.

Література

Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник. Київ : ЗАТ Віпол, 2007. 173 с.
 
Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 374 с.
 
Медушевский В. В. Внемлите ангельскому пению. Минск, 2000. 368 с.
 
Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. 3−є вид., допов. Київ : ВАТ «КДНК», 2001. 608 с.
 
Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін): монографія. Київ : Освіта України, 2008. 272 с.
 
Семиченко В. А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза: учебное пособие. Полтава, 1989. 86 с.
 
Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень. Укладачі: О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2006. 789 с.
 
Дземін Т. Методика вокальної підготовки майбутніх учителів музики на консолідаційних засадах : автореф. дис. … на канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання». Київ, 2016. 19 с.
 
Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды в 2−х томах. Москва : Педагогика, 1985. 42 с.
 
Щолокова О. П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя: монографія. Київ, 1996. 172 с.
 
Jeremy N. Manternach Voice Use and Self-Reported Voice Health of Preservice. Music Educators Journal of Music Teacher Education, 2015 June 24, 53−66. doi: 10.1177/1057083714525176.


Повний текстPDF (укр.)