Чжан Сяосін
ORCID iD 0000–0003–2183–500Х
аспірант, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 02000 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.159163

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ВИХОВАНОСТІ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті обґрунтовано підходи до визначення критеріїв, показників та виявлення рівня вихованості етнічної толерантності студентів. Обґрунтовано критерії оцінки вихованості етнічної толерантності студенів (когнітивний, емоційно−мотиваційний, поведінковий), відповідні показники та рівні вихованості (мінімальний, середній, достатній), надано їх змістову характеристику. Визначено перелік діагностичних методів і для оцінки рівнів вихованості етнічної толерантності студентів. Виявлено недоліки в сучасному стані виховної роботи вищих навчальних закладів за напрямом вихованості етнічної толерантності студентів. Здійснено оцінку та аналіз стану вихованостіетнічної толерантності студентів. Розробленнязмістовно-технологічного забезпечення виховання етнічної толерантності студентів засобами музичного клубу визначено як перспективне завдання експериментальної роботи. 

Ключові словавиховання етнічної толерантності;  діагностичні методи;  критерії оцінки вихованості етнічної толерантності;  показники етнічної толерантності;  рівні вихованості. 

Література 

Бернадська Л. В. Теоретичні аспекти виховання толерантності. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. / наук. ред. М. Б. Євтуха. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2005. Вип. № 29. С. 97–99.
 
Білодід І. К. Словник української мови: в 11 томах. Том 7. Київ: Наукова думка, 1976. 723 с.
 
Перетяга Л. Є. Формування полікультурної компетентності у молоді як засіб запобігання виникнення міжетнічних конфліктів. Освітянські обрії: реалії та перспективи: зб. наук. праць. Київ : Ін−т проф.−тех. Освіти. 2007. №1. С. 229–232.
 
Про затвердження Концепції національно−патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року).URL:http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154 (дата звернення: 17.11.2017).
 
Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навч.−метод. посіб. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 460 с. 


Повний текстPDF (укр.)