Головатенко Тетяна
ORCІD іD 0000-0002-7545-3253
викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, аспірант, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.146151

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В БЕЛЬГІЇ

Проаналізованозміст, методи та форми мультилінгвальної освіти в Бельгії. На матеріалі навчального плану та освітніх програм спеціальності «Початкова освіта» (Lager Onderwіjs), факультету Освіти і Педагогіки Еразмус Хогесхул, м. Брюссель (ErasmusHogeschool, Brussel) визначено ряд принципів мультилінгвальної освіти майбутнього вчителя в Бельгії: міждисциплінарність, інтерактивність, індивідуалізація та інтернаціоналізація. З’ясовано, що зміст навчання орієнтований на запити мультилінгвального соціуму та роботодавців, а перевагу навчальні заклади надають інтерактивним методам та формам роботи.

Ключові слова: зміст мультилінгвальної освіти;  мовна політика;  мультилінгвізм;  професійна підготовка.

Література

Кучай Т. П. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів у країнах ЄС, США та Канади: навч. посіб. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. 47 с. 
 
Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник. Рівне : Овід, 2012. 352 c.
 
Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу: монографія. Рівне : Волинські обереги, 2013. 483 с.
 
Процько Є. С. Основні поняття дослідження проблеми професійної підготовки вчителів англійської мови в Бельгії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 3. С. 128–139.
 
Процько Є. Особливості професійної педагогічної освіти Бельгії. Порівняльно-педагогічні студії. 2015. № 1. С. 34–37.
 
Процько Є. С. Професійна підготовка вчителів англійської мови в Бельгії: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Кіровоград, 2016. 20 с.
 
Education in a Multilingual World. URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf (дата звернення: 18.09.2017).
 
ECTS informatie – Vakken per type | Erasmus hogeschool Brussel URL: https://www.erasmushogeschool.be/ectsinfo (дата звернення: 18.09.2017).
 
3 Ba Lager Onderwijs. URL:https://www.erasmushogeschool.be/ectsinfo/subjects/?sub_path_id=7265 (дата звернення: 18.09.2017).
 
European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Teaching Languages at School in
 
Europe – 2017 Edition. URL: http://doi:10.2797/839825 (дата звернення: 18.09.2017).
 
Structures of education, vocational training and adult education systems in Europe. Belgium (French community). URL: https://shelbycearley.files.wordpress.com/2010/06/belgium-french-community.pdf (дата звернення: 18.09.2017).
 
Eurydice/CEDEFOP. The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe. URL: http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/eu_language_policy/key_documents/studies/executive_summary_full_en.pdf (дата звернення: 18.09.2017).
 
Trim, J. Modern Languages In The Council Of Europe 1954-1997 URL: http://www.coe.int/t/DG4/.../TRIM_21janv2007_%20EN (дата звернення: 18.09.2017).


Повний текстPDF (укр.)