Соломаха Анжеліка
ORCID iD 0000-0002-3561-8244
кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.136140

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТТЮ «МЕТОДИКА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ»: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Стаття присвячена питанню впровадження змішаного навчання в систему підготовки педагогів до раннього навчання іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на магістерському рівні здобуття вищої освіти. Проаналізовано досвід використання змішаного навчання в університеті освіти «Педагогічна вища школа Фрайбургу» у процес підготовки студентів-магістрантів за фахом «Методики раннього навчання дітей іноземні мові». Доведено ефективність такої форми організації навчання студентів магістерського рівня у порівнянні з традиційними формами, що використовуються у ВНЗ. 

Ключові слова:  електронне навчання;  змішане навчання;  магістерський рівень;  підготовка педагогів;  раннє навчання іноземній мові. 

Література
 
Березенська С. М та ін. Змішане навчання: монографія. Харків, 2016. 275 с.
 
Воротникова І. П. Змішані моделі навчання у післядипломній педагогічній освіті. Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників. Т 1. Науки гуманітарного циклу, 2015. С. 29–31.
 
Костина Е. В. Модель смешанного обучения (Blended learning) и ее использование в преподавании иностранных языков. Известия высших учебных заведений: научный журнал. Серия «Гуманитарные науки». Иваново : Изд. ГОУ ВПО «ИГХТУ». 2010. Т. 1. Вып. 2. С. 141–144.
 
Морзе Н. В. Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні. Нові технології навчання: збірник наукових праць. Вінниця : Академія педагогічних наук України; Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна». 2011. Вип. 30. С. 32–42.
 
Про вищу освіту: Закон України. № 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556 (дата звернення: 07.09.2017).
 
Стрюк А. М. Проектування комбінованого навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск X: в 3-х томах. Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ. 2012. Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. С. 157–164.
 
Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.10. Київ, 2012. С. 312.
 
Тріус Ю. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск III. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ. 2012. С. 299–308.
 
Фандей В. А. Смешанное обучение: современное состояние и классификация моделей сметанного обучения. Информатизация образования и науки. 2011. № 4(12). С. 115–125.
 
Чередніченко Г. А., Шапран Л. Ю. Модель змішаного навчання і її використання у викладанні іноземних мов. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle: тези доповідей. Київ: КНУБА. 2015. 68 с. URL: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=83. (дата звернення: 03.09.2017).
 
Шроль Т. С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ−освіти. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2016. Вип. 13(1). С. 166–170.
 
Bäcker H. Master per Mouseklick. Berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang «E–LINGO: Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens» an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. URL: http://www.kindergartenpaedagogik.de/1755.html (дата звернення: 05.09.2017).
 
Gesetz über die Aus, Fort–und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Land Berlin. vom 22.01.14. URL: https://www.gew- berlin.de/public/media/140127_Lehrerbildungsgesetz_Entwurf_mit_Aenderungen_Neu.pdf (дата звернення: 05.09.2017).
 
Gesetz über die Ausbildung und Prüfung für Lehrämter und die Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Land Brandenburg (Brandenburgisches Lehrerbildungsgesetz-BbgLeBiG) vom 18. Dezember 2012. URL: https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbglebig (дата звернення: 06.09.2017).
 
Postgraduate degree programme: M.A. E–LINGO – Teaching English to Young Learners (Pre–school and Primary School). URL: http://www.e-lingo.eu/ (дата звернення: 04.09.2017).
 
Tempelaar, D. T., Rienties, B., Giesbers, B. (2011). Student learning  preferences  in a blended learning environment: investigating the relationship between tool use and learning approaches. In: Van de Bossche, Piet; Gijselaers, Wim H. and Milter, Richard G. eds. Building Learning Experiences in a Changing World. Advanced in Business Education and Training (3). Dordrecht: Springer, pp. 195–212, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0802-0_12

Повний текстPDF (укр.)