Лабунець Юлія
ORCID iD 0000-0002-5922-0126
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо 18/2, 02154 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.131135

ДОСВІД ГРЕЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО РАННЬОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СУЧАСНИЙ ВИМІР

В умовах процесу інтеграції вітчизняної освіти в європейський та світовий освітній простір виникає необхідність у підготовці компетентних та конкурентноспроможних фахівців, здатних до якісного і ефективного навчання іноземних мов і, зокрема, англійської у контексті сучасних вимог та тенденцій. У статті висвітлюється грецький досвід підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови із врахуванням успішних реалій входу до Європейського освітнього простору та напрацювань по вирішенню низки питань дотичних до даного процесу. 

Ключові слова:Греція;  міжкультурна комунікація;  підготовка вчителів іноземної мови;  Європейський освітній простір.

Література

Короткова  Ю. М.  Мовна політика та іншомовна освіта в Греції другої половини ХХ століття. Освіта та педагогічна наука. 2013. № 3. С. 49−55.

Key Data on Teaching Languages at School in Europe. EACEA. Eurydice. Eurostat. 2012. 170 p.

Κοιλιάρη Α. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση. Μια κοινωνιογλωσσική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Βανίας. 2005. 183 σ.

Προφίλη Ο. Γλωσσική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. URL: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c3/index.html.

Τοκατλίδου Β. Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα : Πατάκη. 2004. 310 σ.

Χατηθδάκθ Ουρ. Τα ςϊματα κειμζνων και το Διαδίκτυο ωσ πθγζσ για τθν προϊκθςθ τθσ Νζασ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ Γλϊςςασ. Πολιτικζσ γλωςςικοφ πλουραλιςμοφ και ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθν Ευρϊπθ. Ακινα : Μεταίχμιο. 2004. Σ. 332–350.


Повний текстPDF (укр.)