Давидюк Наталія
ORCID iD 0000−0001−9745−003X
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Рівненська, 14, 58004 Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Олійник Марія
ORCID iD 0000−0002−7282−627X
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Рівненська, 14, 58004 Чернівці, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.120125

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У статті проаналізовано дидактичні моделі освітньої системи країн Східної Європи, принципи порівняльно-педагогічного дослідження та можливості моделювання вітчизняного освітнього розвитку, керуючись досвідом країн Східної Європи. Цей досвід в організації змісту, форм і технологій неперервної педагогічної освіти представляє особливий інтерес для української освіти, оскільки економічні, політичні, соціальні та технологічні перетворення в цих країнах відбуваються приблизно в тих же умовах, що і в Україні, хоча і з деякими просуванням. 

Ключові слова:  дидактичні моделі;  модель фахівця;  моделювання освітнього розвитку;  принципи порівняльно-педагогічного дослідження. 

Література
 
Дахин А. П. Педагогическое моделирование: монографія. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с.
 
Докучаєва В. В. Концептуальна модель формування проектувальної компетентності майбутнього педагога як методологічна основа підготовки професіонала нового типу. Інноваційні моделі підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти: кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Гавриш. Луганськ : вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. С. 57–101.
 
Закаулова Ю. В. Особливості функціонування та розвитку системи вищої професійної освіти франкомовної спільноти Бельгії в умовах Євроінтеграції. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gurn/pspo/2008_19_2/doc_pdf/ Zakaulova_st.pdf. (дата звернення: 15.10.2017).
 
Ишембитова З. Б. Модель профессиональной подготовки будущих педагогов в условиях интеграции образования в университетском комплексе. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2008. № 9. С. 64– 73.
 
Кучай Т. П. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів у країнах ЄС, США та Канади: навчальний посібник. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 48 с.
 
Олійник М. І. Теоретичні основи моделювання процесів професійної підготовки вихователів ДНЗ у контексті нових підходів до освіти. Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. 2011. Випуск XXXVII. С. 108–113.
 
Пальчук М. І. Адаптація професійної освіти України в Європейський освітній простір: URL: http://nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/avtory/palchuk/NONKNP/ adaptaciya.pdf".HYPERLINK. (дата звернення: 15.10.2017).
 
Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. висш.учеб.заведений / под. ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. Москва : Академия, 2008. 352 с.
 
Підкурганна Г. О. Художньо-педагогічна підготовка фахівців дошкільного виховання в педагогічному університеті (Системний підхід). С–Петербург: СПБГУ, 1998. 277 с.
 
Сиротюк А. Л. Думиникэ Ю. С. Современные концепции обучения: традиционный, разноуровневый, профильный, индивидуальный, природосообразный подходы. Кафедра. 2005. № 1. С. 54–63 
Штофф В.А. Моделирование и философия. Москва–Ленинград : Наука, 1966. 304 с. 

Повний текстPDF (укр.)