Кошук Олександр 
ORCID iD 0000-0002-7716-3874
кандидат педагогічних наук, докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони 15, 03041 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.102107

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті експериментально визначаються та теоретично обґрунтовуються фактори цілеспрямованого формування професійної компетентності майбутніхінженерів з механізації сільського господарства. Наголошується, що дефініцію поняття «професійна компетентність майбутнього інженера з механізації сільського господарства визначено як інтегративну властивість особистості, що виявляється в інженерно-технічній діяльності, поведінці та вчинках людини і зумовлює готовність і здатність фахівця кваліфіковано виконувати функції інженера аграрного виробництва за рахунок збалансованого поєднання комплексу знань, умінь та необхідних особистісно-професійних якостей.
Засобами експертної оцінки (ранжування) визначено основні, домінантні чинники цілеспрямованого формування досліджуваної властивості.  Констатовано, що визначені фактори мають потенційну здатність вплинути на перебіг процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів: для активізації їх впливів необхідно реалізувати певні педагогічні умови.

Ключові слова:  експертна оцінка;  майбутній інженер з механізації сільського господарства;  професійна компетентність;  умови.

Література

Бекирова Р. С. Организация модульного обучения по дисциплинам естественно научного цикла: На примере курса высшей математики в техническом вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Москва, 1998. 210 с.

Керницький О. М. Освітнє середовище вищого навчального закладу як педагогічний феномен. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2013. № 3839. С. 4350.

Романовська О. О. Самовдосконалення особистості викладача як основний шлях становлення його професійної компетентності. Теорія і практика управління соціальними системами. Щоквартальний науково-практичний журнал. 2007. № 3. С. 94–101.

Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Klymenko М.  Carrier competence of future engineers-mechanics: essence and structure. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. Vol. 7, No. 15. P. 9–14. doi: 10.15587/2519-4984.2017.107496.


Повний текстPDF (укр.)