Валюк Вікторія
ORCID iD 0000-0003-2244-5927
кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини вул. Садова 2,  20300, Умань, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.96101

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ БІОХІМІЇ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Устатті проаналізовано методичну систему навчання біохімії, яка спрямована на методичну підготовку студентів і є наслідком застосування різних методологічних підходів до її побудови. Показано, що застосування еволюційного, структурно-функціонального та екологічного підходів до аналізу кожного біохімічного поняття дозволяє розкрити їх цілісність та виявити суттєві характеристики, які служать основою для побудови біохімічного змісту в школі. Методична підготовка студентів в процесі вивчення курсу біохімії заснована на системі проблемних методичних ситуацій, що моделюють професійну діяльність вчителя і діяльність учня при роботі з біохімічним змістом. Засвоєння біохімічного змісту, а також методів, форм і засобів його вивчення досягається за рахунок його переосмислення і методичної переробки в доступні для школярів завдання. 

Ключові слова: майбутні учителі хімії;  методична система; педагогічна система;  педагогічна творчість;  технології. 

Література
 
Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2009. 684 с.
 
Бондар В. І. Дидактика : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. Київ : Либідь, 2005. 264 с.
 
Валюк В. Ф. Організація проектно-дослідної роботи студентів при вивченні курсу «Біохімія». Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». 2016. №1 (132). С. 118–123.
 
Геруш І. В., Григор’єва Н. П., Давидова Н. В. Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних ВНЗ . Медична та клінічна хімія. 2016. Т. 18. № 4. С. 114 –117. doi: 10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i4.7290.
 
Кушнір В. А. Методологічні основи педагогічних досліджень. Шлях освіти. 2011. № 3. С. 9−13.
 
Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів: монографія. Слов’янськ : СДПУ, 2010. 148 с.
 
Плахотник В. Організація і структура методичної системи. Біологія і хімія в сучасній школі. 2012. №3. С. 39–40.

 

 Повний текстPDF (укр.)