Подчерняєва Наталія 
ORCID iD 0000-0002-9417-4102 
аспірант, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вул. Валентинівська 2, 61168 Харків, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.9195

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розкрито інноваційний потенціал євроклубу загальноосвітнього навчального закладу як такої організації діяльності дитячого громадського об’єднання, яка відповідає викликам глобалізації та тенденціям розвитку сучасного  суспільства (євроінтеграційним процесам України), ґрунтується на використанні нетрадиційних та інтерактивних форм і методів виховання; на розвитку співробітництва, критичного та творчого мислення; на отриманні знань про інші культури; створює освітнє середовище для набуття практичного досвіду, що призводить до змін, які сприяють формуванню особистості з планетарним мисленням, здатної краще розуміти себе, інших та світ загалом. Дано авторське визначення поняття «євроклуб загальноосвітнього навчального закладу».

Ключові слова:  євроклуб;  інновація; навички і компетенції XXI століття;  потенціал євроклубу;  цінності.

Література
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. URL: http://academia-pc.com.ua/product/306 (дата звернення: 31.08.2017). 
Загвязинский В. И. Инновационные процессы в образовании: сборник научных трудов. Тюмень : Тюм. гос. ун-т, 1990.
Комарова Л. Н. Словарь иностранных слов. 15-е изд. Москва, 1998. 608 с.
Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Концепція нової української школи. URL: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf  (дата звернення: 31.08.2017).
Особливості створення Євроклубу: метод. посіб./ За ред. Гаюна Т. В., Смолінського М. В. Рівне, 2008. 452 с. URL: http://navigator.rv.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=2019:2013-04-02-13-19-03&catid=125:2013-04-02-13-16-22 (дата звернення: 31.08.2017).
Пометун О. І., Пироженко Л. В.  Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. Київ : Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.
Попова О. В. Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Харків, 2001. 38 с.
Світові інновації: погляд журналу The Economist. URL: www.innovations.com.ua (дата звернення: 31.08.2017).
Философский энциклопедический словарь / Л. Ф. Ильичев и др. Москва, 1983. 840 с.
Хайрутдинов Д. «Навыки XXI века»: новая реальность в образовании. URL: http://erazvitie.org/article/navyki_xxi_veka_novaja_realnost  (дата звернення: 31.08.2017).
Чернолес В. П. Образовательные инновации:          цели  и сущность. Научный альманах. 2016, № 1–2(15). С. 329–332. doi:10.17117/na.2016.01.02.329 (rus).
Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики: Опыт разработки теории инновационных процессов в образовании. Москва : НИИ теории и истории педагогики, 1991. 91 с.

 
 Повний текстPDF (укр.)