Петрик Лада
ORCID iD 0000-0001-9936-176X
старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Київський університет імені Бориса Грінченка бульвар І. Шамо, 18/2, 02147 Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.8490

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
                                                                                                                                                      ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ МЕДІА

У статі розглянуто аспекти розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у навчанні іноземних мов. Зроблено короткий огляд ключових понять дослідження. Розглянуто медіаповідомлення як дидактичні засоби для розвитку критичного мислення особистості на заняттях іноземних мов. Визначено організаційно-педагогічні умови інтеграції формування іншомовної комунікативної компетентності, нових медіанавичок та розвитку критичного мислення майбутніх учителів початкової школи.

Ключові слова:  іноземні мови;  критичне мислення;  майбутній вчитель початкової школи;  медіазасоби;  медіаповідомлення.

Література

Іванов В., Іванова Т. Медіаосвіта і медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді. Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив: збірник статей методологічного семінару. Київ, 2013. С. 25–44.

Іць С. В. Педагогічні медіатехнології у професійній підготовці майбутного вчителя іноземної мови: навчально-методичний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. 106 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Рига, 1995. 176 с.

Клустер Д. Что такое критическое мышление? Русский язык, 2002. 29. 2−3.

Пометун О. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. 2012. № 1. С. 3−7.

Стіл Дж., Мередит К., Темпл Ч. Методи сприяння розвитку критичного мислення: посібник І-II.Науково-методичний центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект», 1998. 76 с.

Стіл Дж., Мередит К., Темпл Ч. Читання, письмо та обговорення в контексті всіх навчальних дисциплін: посібник III. Науково-методичний центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект», 1998. 104 с.

Стіл Дж., Мередит К., Темпл Ч. Читання, письмо та обговорення в контексті всіх навчальних дисциплін: посібник III (частина 2). Науково-методичний  центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект», 1998. 162 с.

Терно С. Світ критичного мислення: образ та мімікрія. Історія в сучасній школі. 2012. № 7−8. С. 27−39

Тягло О. В. Критичне мислення: навч. посіб. URL: http://uchebniks.net/book/121-kritichne-mislennya-navchalnij-posibnik-tyaglo-ov/5-11-vstup.html_(дата звернення: 17.10.2017)

Шайбе С., Рогау Ф. Медіаграмотність: підручник для вчителів. К. : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2017. 319 с.

Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. Москва : МОО «Информация для всех», 2014. 64 c.

Халперн Д. Психология критического мышления. URL: http://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/Diane-Halpern_-_Psixologiya-kriticheskogo-myshleniya_Skepdic.ru_.pdf (дата звернення: 17.10.2017)

Create, Circulate, Connect. Collaborate. New Media Literacies. URL: http://www.newmedialiteracies.org/ (дата звернення: 17.10.2017).

Gainer J. Critical thinking: foundation for digital literacies and democracies. JournalofAdolescent & Adult Literacy. Sep. 2012. Vol. 56. Issue 1, 14–17. doi: 10.1002/JAAL.00096.

The Partnership for 21st  Century Skills. Framework for 21st  Century Learning. URL: http://www.ecu.edu/cseduc/account/upload/21st_Century_Skills_Handout.pdf

Wood R. Critical thinking. URL: http://www.robinwood.com/Democracy/GeneralEssays/CriticalThinking.pdf (дата звернення 17.10.2017)


 Повний текстPDF (укр.)