Дерека Тетяна 
ORCID iD 0000-0003-0998-1821
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, 40002 Суми, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.7479

 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» ДО НАУКОВО–ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

У статті визначено особливості формування мотивації до науково-дослідної роботи студентів спеціальності «фізичне виховання». Охарактеризовано фактори впливу на вибір професії в галузі фізичного виховання і спорту. Визначено причини, якi спонукали студентiв спецiальностi «Фiзичне виховання» обрати професiю вчителя фiзичної культури, тобто: бажання студентiв виглядати спортивно та бути фiзично активними; бажання бути схожими на вiдомого спортсмена-кумира; студенти вiдчували в собi здiбностi до педагогiчної дiяльностi та мали успiхи в школi з фiзичної культури й спортивнi досягнення. Досліджено особливості розуміння студентами сутності понять «самоосвiта», «самовиховання», «саморозвиток». Вивчено ставлення студентiв спецiальностi фiзичне виховання до свого професiйного зростання через вiдвiдування студентських науково-практичних конференцiй, фiтнес-конвенцiй, тренiнгiв професiйного та особистiсного зростання. 

Ключові слова:  мотивація;  науково-дослідна робота;  самовдосконалення;  студенти вищого навчального закладу;  фізичне виховання.

Література

Дерека Т. Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання : автореф. дис.… д-ра пед.. наук: 13.00.04 «Теорія і методика виховання». Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. 2017. 38 c.
Дерека Т. Г. Акмеологічні засади формування діяльнісного компоненту амкеологічної компетентності фахівців фізичного виховання. Физическое воспитание студентов, 2016. №5. С. 11–19. doi:10.15561/20755279.2016.0502.
Дерека Т. Г. Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади: монографія. Київ : Видавництво ВП «Едельвейс», 2016. 528 c.
Комюнiке в Льовенi i Лувенi-ля Ньов URL: http://lpehea.in.ua/rozvitok-iepvo/1na-shlyahu-do-ievropeyskogo-prostoru-vishchoyi-osviti-2020 (дата звернення: 23.10.2017).
Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. Москва : ИЦПКПС, 2001. 144 с.
Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВП «Едельвейс», 2013. 744 с.
Рекомендація Європейського парламенту та Європейської ради про ключові компетентності для навчання протягом життя (2006/962/ЄС) URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_975 (дата звернення: 23.10.2017). 

 

 Повний текстPDF (укр.)