Бабаліч Вікторія 
ORCID iD 0000-0001-5698-836X
кандидат педагогічних наук, доцент
, кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка, 1, 25000 Кропивницький, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.6873

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

У статті розглянуто сучасні тенденції формування соціальної компетентності у фаховій підготовці майбутніх вчителів фізичного виховання та тренерів зі спорту у вищій освіті.Виділено основні напрями, особливості формування соціальної компетентності у науковій літературі.Досліджено наукові підходи закордонних та вітчизняних учених щодо визначення поняття «соціальна компетентність». Представлено погляди  сучасних науковців та практиків щодо вирішення актуальної проблеми формування соціальної компетентності фахівців фізичного виховання та спорту.  

Ключові слова: професійна освіта;  соціальна компетентність;  студенти;  фізичне виховання та спорт.

Література

Байбеков К. Е. Формирование социальной ответственности у спортсмена (на примере командных видов спорта): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Тамбов, 2004. 184 c. 
Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. …  доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 2015. 630 с.
Кривошеева О. Р. Формирование социальной ответственности студентов физкультурного вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Омск, 2007. 24 с.
Онопрієнко О. В. Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Черкаси, 2009. 20 с.
Проекти стандартів вищої освіти. МОН України. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html (дата звернення : 05.10.2017).
Соколов С. А. Формирование социального опыта подростков группы риска в физкультурно-оздоровительной деятельности:  дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Кострома, 2003. 24 с.
Шушерина О. А. Формирование ответственности как профессионально значимого качества у студентов вуза (на материале технического университета): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Красноярск, 1999. 238 c.
Benson P. L. All kids are our kids: what communities must do to raise caring and responsible children and adolescents. 2nd ed., Completely updated and rev. San Francisco: Jossey-Bass. 2006. 429 р.
Fraser-Thomas J., Côté J., & Deakin J. Youth sport programs: An avenue to foster positive youth development. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 1740898042000334890 (дата звернення: 05.10.2017).
Hellison D. Teaching responsibility through physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. 2003. 224р.
Jones R., Armour K., Potrac P. Understanding the coaching process: A framework for social analysis. URL: http://fitnessforlife.org/AcuCustom/Sitename/Documents/ DocumentItem/4407.pdf (дата звернення: 05.10.2017).
Light R. Opening up learning theory to social theory in research on sport and physical education through a focus on practice. URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17408989.2010.535197 (дата звернення: 05.10.2017).
Santos S. Coaches’ perceptions of competence and acknowledgement of training needs related to professional competences. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3737976/pdf/jssm-09-62.pdf (дата звернення: 05.10.2017).
Svagzdienea B. Social Competence of Aesthetic Education of Sport Industry Managers: Fundamentality and Innovation Synergies. URL: http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S1877042815041427 (дата звернення: 05.10.2017).
Vaivadiene E. Technologijos kompetenciju ugdymo pavyzdziai. URL: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/failai/technologijos/Kompetenciju_ugdymo_pavyzdziai._Ivadas.pdf (дата звернення: 05.10.2017).
Yi-Hsiang Pan. Teaching Responsibility Through Physical Education: Research and Applications in Taiwan. URL: http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjses/34/1/34_63/_pdf (дата звернення: 05.10.2017).

 Повний текстPDF (укр.)