Тарасенко Галина 
ORCID iD0000-0001-9394-2600
доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острожського, 32, 21100 Вінниця, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.714

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРІОРИТЕТІВ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена проблемі пошуку шляхів гуманітаризації вищої педагогічної освіти. Йдеться про те, що сучасна освіта в пострадянських країнах розвивається в нових соціально-культурних умовах. Реформаторські процеси зобов’язують педагогічну практику системно утілювати традиційні та інноваційні пріоритети і цінності, серед яких чільне місце посідає гуманітаризація змісту освіти.
У той же час у реальній практиці освіта часто грішить авторитаризмом, технократизмом  і вузьким прагматизмом, що обумовлює витіснення гуманітарної і загальнокультурної домінант. Виокремилась тенденція звуження освіти до навчання з ігноруванням особистісно розвивальних завдань. Як результат, спостерігається очевидне гальмування у формуванні культурних автоматизмів поведінки і спілкування. Індивідуально неповторні риси самобутності і унікальності часто виявляються не у сфері професійної творчості, а в криміногенній, антисоціальній діяльності.
Історія наукового знання про людину свідчить про те, що певною мірою його розвиток відбувався і відбувається під знаком редукції інтелекту до раціо. В результаті за межі науки і наукового пізнання як царства чистої розсудливості винесено сферу емоційних виявів. Однак поступово теоретично відтворюється справжня картина наукового пошуку, а емоційно-культурному повертається його законне місце. Очевидно, що сучасна логіка і методологія науки передбачає врахування історичних, психологічних, художніх факторів. Більше того, припускається, що наука не вичерпується двома рівнями пізнання – теоретичним і емпіричним, а може існувати й  образний рівень пізнання як перехідний між ними.
У статті наголошується, що гуманітарне і фундаментальне знання є рівнозначно впливовими факторами як розумового, так і загальнокультурного розвитку особистості, адже об’єднуються у високому пориванні до гармонізації взаємовідносин людини зі світом. Презентовані ідеї щодо «олюднення» вищої освіти, виголошені визначним методологом вітчизняної освіти Семеном Гончаренком. 

Ключові слова: аксіологічний потенціал, вища освіта, гуманітаризація, інтеграція, освітні пріоритети, соціально-культурна парадигма. 

Література

Андрущенко В. «Філософське самовбивство» останніх радянських гуманітаріїв. Філософія освіти. 2012. № 1–2 (11). С. 7–15.
 
Буяльська Т. Концепція, що потребує втілення. Педагогіка і психологія. 1995. № 2. С. 3–11.
 
Габович О. Гуманітаризація науки чи її криза?  Вісник Національної академії наук України. 2001. № 7. С. 54–61. 
 
Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманітаризація загальної середньої освіти. Початкова школа. 1995. № 4. С. 9–14.
 
Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуманітаризація. Шлях освіти. 2001. № 2. С. 2–6; № 3. С. 2–8.
 
Гончаренко С. І все таки – гуманітаризація. Педагогіка і психологія. 1995. № 1. С. 3–7.
 
Гончаренко С., Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманітаризації шкільної освіти. Рідна школа. 1994. № 10. С. 30–33.
 
Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття». Київ : Райдуга, 1994. 61 с.
 
Зязюн І. Гуманістична парадигма в освіті. Вища школа : реалії, тенденції, перспективи розвитку. Ч.II : Нова парадигма вищої освіти. Київ, 1996. С. 18–20.
 
Оршанський Л., Нищак І., Ясинецька Ж. Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 3 (67). С. 231–242, doi: 10.24139/2312-5993/2017.03/231–242
 
Самко А. Дидактичні аспекти освіти дорослих у працях С. У. Гончаренка. Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи. 2014. № 1 (8). С. 239–246.
 
Тарасенко Г. Нестерович Б. Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2005. № 21. С. 12–15.
 
Чистовська І. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Філософія. Психологія. Педагогіка. 2008. № 1. С. 191–195.
 
Эйнштейн А. Как изменить мир к лучшему. Москва : Алгоритм, 2013. 270 с.
 
Rabi I. I. Science: The Center of Culture. The World Publishing Company.New York and Cleveland, 1970.  

 Повний текстPDF (англ.)