Батечко Ніна 
ORCID iD 0000-0002-3772-5589 
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04112 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.5359

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

У статті обґрунтовано сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі. В якості методологічного підґрунтя дослідження обрано акмесинергетичний підхід. З акмесинергетичних позицій доведено взаємозв’язок періодів навчання майбутніх викладачів у магістратурі (професійне самопізнання, професійне самовиховання, професійний саморозвиток, професійне самовдосконалення) за добором методів навчання. Доведено, що поєднання різних методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі дає змогу в комплексі розв’язувати завдання з навчальної, виховної, наукової роботи та сприяти формуванню готовності майбутніх фахівців до професійної самоорганізації впродовж подальшої професійно-педагогічної діяльності.

Ключові слова:  акмесинергетичний підхід;  викладач вищої школи;  магістратура;  метод навчання.

Література

Андрєєв В. И. Педагогика творческого саморазвития. Казань : Из-во Казанского ун-та, 1996. 568 с.

Батечко Н. Г. Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури: теоретико-методологічні засади : Монографія. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 708 с.

Гура О. І. Теоретико-методологічні основи формування психо-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти. Київ, 2008. 38 с.

Лузан П. Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі : навч. посіб. Київ : Аграрна освіта, 2003. 229 с.

Мачинська Н. І. Міждисциплінарний дискурс підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2016. № 3 (4). С. 35–38.

Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : монографія. Львів : Льв ДУВС, 2013. 416 с.

Назола О. В. До проблеми поєднання традиційних і сучасних методів навчання іноземних мов. Перспективна професійна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 1–2. С. 98–103.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.

Шишко А. В. формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Кіровоград, 2008. 22 с.

Becker W. E., Watts M. Chalk and talk: a national survey on teaching undergraduate economics. The American Econmic Review.1996. Vol. 86. № 2. P. 448–453.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. (6), P. 98–103. doi: 10.15550 / ASJ. 2015.06.098.


 Повний текст: PDF (укр.)