Гордійчук Світлана 
ORCID iD 0000-0003-4609-7613 
кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з навчальної роботи, КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» вул. В. Бердичівська, 46/15, 10002 м. Житомир, Україна, 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.4452

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

У статті науково обґрунтовано ефективність застосування управління якістю освітньої діяльності у вищому медичному навчальному закладі на основі процесного підходу. Висвітлено структуру діяльності та схему процесів системи управління якістю навчального закладу, що здійснює підготовку медичних фахівців. Досліджено формування взаємозв’язків між рівнем сформованих знань у загальноосвітньому закладі та рівнем набутих знань, вмінь та навичок з дисциплін циклу природничої, соціально-гуманітарної підготовки та фахових (клінічних) дисциплін у студентів медичного коледжу.

Ключові слова:  медична освіта;  процесний підхід;  рівень сформованості фахових компетентностей;  управління;  якість освітньої діяльності.

Література

Гордійчук С. В. Діяльність центру експертизи та моніторингу якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у медичному навчальному закладі. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». 2017. Вип. 259. С. 58-67.
Гордійчук С. В. Ліцензійний інтегрований тестовий іспит «Крок М» як засіб діагностики якості освітньої діяльності підготовки фахівців у медичному коледжі. Europeanhumanitiesstudies: educationandtraining. 2016(а). Ч. І. С. 190-203.
Гордійчук С. В. Якість як пріоритетний напрям освітньої діяльності медичного навчального закладу. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченко (педагогічні науки). Жовтень, 2016(б). Вип. 6(303). С. 100-107.
Франчук Н. П. Методика навчання компютаризованого перегляду фахових текстів майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)». Київ, 2014. 23 с.
Хватова О. О., Гордійчук С. В. Процесний підхід в системі управління якістю освітньої діяльності вищого медичного навчального закладу : матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. С. 347.
Gordiichuk S. Principles of Implementing an Electronic Progress Log at Zhytomyr Nursing Institute KVNZ. Recent Advances in Systems, Control and Information Technology : Proceedings of International Conference SCIT 2016. Warsaw, Poland : Springer International Publishing AG. May 20-21, 2017. Volume 543. doi: 10.1007/978-3-319-48923-0
 

 Повний текст: PDF (укр.)