Кристопчук Тетяна 
ORCID iD 0000-0002-0104-9901
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри суспільних дисциплін, Національний університет водного господарства  та природокористування, вул. Соборна, 11, 33000 м. Рівне, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.3438

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: КОНЦЕПЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС

У статті обґрунтовано концепцію та науковий тезаурус дослідження розвитку педагогічної освіти у Польщі. Автором класифіковано базові поняття дослідження у три групи: поняття, що розкривають теоретичні засади дослідження розвитку педагогічної освіти; поняття, що висвітлюють структуру освітніх систем; поняття, що визначають структуру та зміст педагогічної освіти в країнах ЄС, зокрема, у Республіці Польща. Здійснено порівняльний аналіз базових понять дослідження, що використовуються у європейському та вітчизняному науковому педагогічному дискурсі.

Ключові слова:  зміст освіти;  куррікулум;  освіта;  педагогічна освіта;  післядипломна педагогічна освіта;  рівні освіти.

Література

Гончаренко С. У. Зміст підготовки викладачів-аграрників освіти у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу. URL : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_ biol/nvnau/2009_143/09gsu.pdf (дата звернення: 27.08.2017).

Євтушенко Н. Організація освіти польських учителів у післядипломний період. Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). 2017. № 2 (57). С. 30–34.

Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / за заг. ред. акад. О. Г. Мороза. Київ : МАУП, 1994. 196 с.

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. Рідна школа. 2012. № 4–5. С. 44–51.

Banach C. Edukacja nauczycielska – stan i perspektywy. Kultura i Edukacja. 1996. № 3. S. 17–25.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: suplement A-Ż / red. nauk. i przewodniczący kom. red. Tadeusz Pilch. Warszawa : Zak, 2010. 733 s.

Grondas M. Rozwój zawodowy nauczyciela : materiały edukacyjne – Szkolenie Ekspertów ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. Warszawa : WODN, 2004. 157 s.

Karta nauczyciela po zmianach z 6 grudnia 2007 r. Poznań : Оficynf Ekonomiczna Wydawnictwа, 2008. 52 s.

Okoń W. Słownik pedagogiczny. Warszawa : PWN, 1987. 269 s.

Pachociński R. Pedagogika porównawcza. Białystok : Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, 2005. 457 s.

Popławska A. Dylematy reformowanej szkoły w XXI wieku. Białystok : Wyd. Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, 2005. 345 s.

Shulman L. S. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 1987. 57 р.

Stopińska-Pająk A. Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa : WSiP, 2006. 347 s. 


Повний текст: PDF (укр.)