Грищук Юлія 
ORCID iD 0000-0002-5306-0301
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна, y.hryshchuk@kubg.edu.ua

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.2327

ПЕДАГОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЄВРОПИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано значення Педагогічної Конституції Європи для освітньої євроінтеграції України на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Охарактеризовано основні положення Педагогічної Конституції, що стосуються навчальних програм професійної підготовки вчителя; практики в системі підготовки вчителя; основних компетентностей, якими має володіти вчитель XXI ст.; академічної мобільності. Підкреслено значущість прийняття Педагогічної Конституції, яка набула статусу стратегічного документу, що визначає духовну платформу формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ ст.

Ключові слова:  вчитель;  Педагогічна Конституція Європи;  професійна підготовка вчителя. 

Література

 Гавран В. Я., Гавран М. І. Удосконалення змісту навчання ВНЗ України в умовах інтеграції до європейського ринку праці. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХІ науково-практичної конференції, 30 березня – 4 квітня 2015 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 2015. С. 285–288.
Моісєєва Ф. А., Усачов В. А. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. «Наука. Релігія. Суспільство». 2014. № 1. С. 36–40.
Пасічник В. Р. Модель професійних компетенцій випускників фізкультурних вищих навчальних закладів Польщі. Проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 5. С. 102–104.
Педагогічна Конституція Європи. Преамбула. Вища освіта України. 2013. № 3. С. 111–116.
Пек Д. Педагогічна Конституція Європи. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. SCIENTIA VINCES. URL : http://eenu.edu.ua/uk/articles/pedagogichna-konstituciya-ievropi (дата звернення: 18.05.2017).
Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України. Форма типового документа від 08.04.1993 № 93.
Суший О. В. Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні у цілому? Український соціум. 2015. № 4(55). С. 85–96.


Повний текст: PDF (укр.)