Фінгерман Орлі 
ORCID iD 0000-0002-8464-5556
студентка ІV курсу, 4 ЗК групи, Факультет психокорекційної педагогіки, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, вул. Тургенівська, 8/14, 01601 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.135140

 ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

У статті розкривається значення, особливості використання та корекційного впливу гри як засобу навчального процесу розумово відсталих дошкільників; відзначено, що дошкільний вік є найбільш сприятливим для виховання та корекції особистості дітей з особливими потребами; розкрито поняття «розумової відсталості» та особливості розумово відсталих дошкільників; визначено поняття «гра» та охарактеризовано ігрову діяльність розумово відсталих дітей; розкрито різні види ігор: сюжетно-рольові, рухливі та дидактичні.

Ключові слова:  виховання;  гра;  дидактична гра;  корекція;  навчання;  розумово відсталі діти;  рухлива гра;  сюжетна гра.

Література

Артемова Л. В. Вчися граючись. Київ : «Томіріс», 1990. С. 3–5.

Богуш А. М., Варяниця Л. О., Гавриш Н. В. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Луганськ : Альма-матер, 2006. С. 368.

Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. Москва : Просвещение, 1985. С. 72.

Дмитриев А. А. Организация двигательной активности умственно отсталых детей. Москва : «Советский спорт», 1991. С. 32.

Замский Х. С. История олигофренопедагогики : учеб. Москва : Посвещение, 1974. С. 110; 392.

Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 391 с.

Исследование познавательных процессов детей-олигофренов : Сб. науч. тр. Под ред. В. Г. Петровой. Москва : АПН СРСР, 1987. С. 5-18.

Малишевська І. А. Актуальні проблеми сучасної корекційної педагогіки. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1641/1/Aktualni%20problemy%20suchasnoi%20KP.pdf (дата звернення: 22.06.2017).

Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре : пособие. Под ред. Т. А. Марковой. Москва : Просвещение, 1982. 128 с.

Микитинська М. І., Мацько Н. Д. Математичні ігри в 1-3 класах. Бібліотека вчителя початкових класів. Київ : «Радянська школа», 1980. 128 с.

Носкова Л. П., Соколова Н. Д. О совершенствовании воспитательно-образовательной работы в специальном детском доме для аномальных детей дошкольного возраста. Дефектология : научно-методический журнал Академии педагогических наук СССР. 1986. № 5. С. 52-57.

Синьов В. М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. Психологія розумово відсталої дитини : підручник. Київ : Знання, 2008. 359 с.

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін. Загальна психологія : підручник / 3-тє вид. Київ : Каравела, 2014. 464 с.

Соколова Н. Д. Особенности игровых действий умственно отсталых дошкольников. Дефектология. 1972. № 2. С. 72-75.

Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : кн. для педагога-дефектолога. Москва : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 180 с.

Тамабаева М. К., Мухажанова А. Ж., Ульянова М. А., Никитина В. А. Влияние дидактических игр на развитие памяти у детей с умственной отсталостью. Научный альманах. 2015. № 11-2 (13). С. 389-392. doi: 10.17117/na.2015.11.02.389

Флерина Е. А. Игра и игрушка : пособие для воспитателя дет. сада. Под ред. Д. В. Менджерицкой. Москва : Просвещение, 1973. 111 с.

Повний текстPDF (укр.)