Черних Олена здобувач кафедри соціальної педагогіки, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, пл. Гоголя, 1, 92703 м. Старобільськ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.129134

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

У статті представлені результати дослідження рівня розвитку базових компетенцій безпечної поведінки підлітків в Інтернеті, що проводилось в Україні. Серед ключових автор вивчає такі компетенції: «Розуміння поняття права людини онлайн»; «Електронна участь»; «Збереження здоровя під час роботи з цифровими пристроями»; «Звернення по допомогу та захист». Критеріями розвитку даних компетенцій обрано когнітивний, релятивний та поведінковий. У статті також відображені якісний, кількісний і кореляційний аналіз відповідей підлітків щодо їх знань, навичок і цінностей під час використання Інтернету, досвіду використання Інтернету, зв’язку між віком, статтю, місцем проживання, часом проведення в Інтернеті підлітком і батьками та рівнем розвитку ключових компетенції безпечної поведінки в Інтернеті. За результатами дослідження представлено, що більша частина підлітків для користування Інтернетом частіше використовують мобільні пристрої; основним джерелом інформації про небезпеки в Інтернеті для підлітків є вчителі та батьки; найпоширенішою моделлю поведінки батьків щодо формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті є обмежувальна; серед рівнів розвитку базових компетенцій безпечної поведінки в Інтернеті у підлітків в усіх чотирьох компетенціях майже у рівному розподілі превалює середній та низький рівень розвитку компетенцій. Отримані дані дають змогу стверджувати на необхідності впровадження запропонованої автором технології соціально–педагогічного супроводу формування безпечної поведінки підлітків в Інтернеті.

Ключові слова:  базові компетенції безпечної поведінки підлітків в Інтернеті;  звернення по допомогу та захист;  електронна участь;  права людини онлайн.

Література

Єжова О. О.Критеріальний підхід до оцінки рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я учнівської молоді.Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2010. № 2 (14). С. 311-322.
Мурашкевич О. А. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з профілактики вживання психоактивних речовин підлітками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Слов’янськ, 2012. 20 с.
Черних О. О. Компетентнісний підхід у формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернеті. Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. 2016. № 6 (303). С. 117-125.
Bernoff J., Li C. Social technographics revisited – mapping online participation.Participation Models: Citizens, Youth, Online. 2010. URL: http://www.nonformality.org/wp-content/uploads/2011/07/Participation-Models-20110703.pdf (дата звернення: 22.08.2017).
Council of Europe. Recommendation of the Committee of Ministers to member States on a Guide to human rights for Internet users. 2014. URL: https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?id=2184807 (дата звернення: 22.08.2017).
Livingstone S., Carr J., Byrne J. A Global Agenda for Children’s Rights in the Digital Age. 2013. URL: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/lse%20olol% 20final3.pdf (дата звернення: 22.08.2017).
Livingstone S., Helsper E. Parental mediation and children’s Internet use. Journal of broadcasting & electronic media. 2008. № 52 (4). P. 581-599. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/95667.pdf. doi: 10.1080/08838150802437396 (дата звернення: 22.08.2017).
Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. 2001. URL: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. doi: 10.1108/07419050610668124 (дата звернення: 22.08.2017).
Ribble M. Passport to Digital Citizenship.Learning & Leading with Technology. 2008, 2009. URL: https://www.digitalcitizenship.net/uploads/LL2008DCArt.pdf (дата звернення: 22.09.2017).
Ukraine Internet Usage and Marketing Report. 2016. URL: http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm (дата звернення: 22.08.2017).
UNHRC. Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet. A/HRC/32/L.20. 2016. URL: http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/L.20&referer=/english/&Lang=R (дата звернення: 22.08.2017).

 Повний текстPDF (англ.)