Чуйко Сергій 
ORCID iD 0000-0002-7052-5158
викладач комісії обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету, вул. Велика Бердичівська, 2, 10001 м. Житомир, Україна; спірант кафедри автомобілів і транспортних технологій, Житомирський державний технологічний університет, вул. Чуднівська, 103, 10005 м. Житомир, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.123128

 ФOРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті, на основі аналізу наукової літератури розкрито зміст поняття «екологічна компетентність майбутніх фахівців автомобільного транспорту». Охарактеризовано основні структурні елементи екологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі автомобільного транспорту. Визначено основні фактори, які впливають на формування екологічної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту. Обґрунтовано ефективні організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту.

Ключові слова: автомобільний транспорт;  екологічна компетенція;  майбутній фахівець;  професійна компетентність;  транспортний засіб.

Література

Багдасарова Ю. А., Гуреева Е. Г. Формирование профессионально-экологической компетентности студентов специалистов трубопроводного транспорта.Вестник СамГУ. 2012. № 1(96). С. 36–40.

Бех І. Д. Виховання особистості: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 с.

Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі, 2003. № 2. С. 8–9.

Ермаков Д. С. Педагогическая концепция формирования экологической компетентности учащихся. Москва : МИОО, 2009. 396 с.

Екологія та автомобільний транспорт / Ю. Ф. Гутаревич та ін. Київ : Артістей, 2008. 296с.

Кричевский В. Ю. Профессиограмма директора школы. Проблемы повышения квалификации руководителей школ. Москва : Педагогика, 1987. 212 с.

Курманов А. В. Уровни и критерии оценки экологической компетенции студентов коледжа. Среднее проф. образование : ежемесячный теоретический и научно-методический журнал. 2011. № 12. С. 43–44.

Про схвалення Транспортної стратегії України до 2020 р. : розпорядження Кабінету міністрів України від 20 жовтня 2010р. № 2174-р. URL: www.transport-ukraine.eu, zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 25.06.2017).

Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / пер. с англ. Москва : «КогитоЦентр», 1999. 144с.

Тернопільська В. І. Акмеологічні аспекти формування професійної компетенції майбутнього фахівця. Акмеологія – наука 21 століття : матер. 4-ї міжнар. наук.-практ. конф., 30 травня 2014 р. Київ, 2014. С. 323–330.

Тернопільська В. І. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник державного педагогічного університету. 2012. Вип. 9. С. 208–213.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. Issue 6. P. 98–103. doi: 10.15550/ ASJ.2015.06.098


Повний текстPDF (укр.)