Редько Сергій 
ORCID iD 0000-0002-6903-2452
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.116122

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Статтю присвячено проблемі формування комунікативної компетентності директора загальноосвітнього навчального закладу як чинника успішності його діяльності. Автор аналізує складові комунікативної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу, особливості їх формування та роль в управлінській взаємодії. Автор наголошує, що ключовим етапом у формуванні комунікативної компетентності є формування та розвиток здатності до встановлення і підтримки ділових стосунків у педагогічному колективі, ситуативної адаптивності та вільного володіння вербальними і невербальними засобами соціальної поведінки.

Ключові слова:  керівник загальноосвітнього навчального закладу;  комунікативна компетентність;  управлінське спілкування.

Література

Білик Н. І. Феномен регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Scientific Journal «ScienceRise».Педагогічна освіта. 2015. Том 12/5 (17). С. 4-9. doi: http://journals.uran.ua/sciencerise/ article/view/56941/53450
Браніцька Т. Р. Психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій. Scientific Journal «ScienceRise». Психологічні науки. 2016. Том 8/1 (25). С. 49-53. doi: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/75507/72471
Гринчук О. І. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх керівників на етапі професійної підготовки. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти : Зб. наук. пр. / За ред. Л. Л Товажнянського, О. Г. Романовського. Харків: НТУ «ХПІ», 2003. Вип. 2(6).
Заброцький М. М. До визначення структури комунікативної компетенції педагога. Науковий часопис : Зб. наук. пр. Серія: Психологія. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. № 12. Вип. 6 (30). Ч. 1. С. 63-71.
Маріна О. В. Комунікативні уміння як фактор успішності навчально-виховного процесу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. / Редкол. Т. І. Сущенко та ін. Запоріжжя, 2008. Вип. 49. 348 с.
Назаренко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Київ. 2008. 259 с.
Шпильова І. С. Формування толерантності через призму «злиття культур» – досвід розвинених країн (США, Канада, Австралія, Великобританія, Німеччина). Scientific Journal «Science Rise». Психологічні науки. 2017. Том 4. С. 27-30. doi: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/98410/94901

 Повний текстPDF (укр.)