Пищик Олена 
ORCID iD 0000-0001-9193-6645
стажист-дослідник, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; заступник директора з навчальної роботи, викладач спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти», вул. Козацька, 7-а, 14037 м. Чернігів, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.111116

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті розглянуто проблему готовності до розвитку комунікативної культури як поняття професійної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів. Систематизовано основні підходи до розуміння їх взаємозв’язку та визначення сутності комунікативної культури в управлінні навчальним закладомяк основної складової ефективного розвитку керівника.
 
Сутність розвитку є самостійною частиною цілої професійної підготовки, після чого розуміння готовності до професійного спілкування інтегрується з фаховою підготовкою керівника. Тобто взаємозв’язок професійної та комунікативної культури особистості розглядається через призму структури післядипломної підготовки керівників.
 
Ключові слова:  керівник професійно-технічного навчального закладу;  комунікативна готовність;  комунікативна культура;  професійна діяльність;  професійна культура;  професійне спілкування.
Література
Барабанщиків А. В., Муцини С. С. Педагогічна культура офіцера. Москва, 1985. 59 с.
Бочкарьова Т. С. Розвиток мовної культури студентів університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти». Оренбург, 2002. 20 с.
Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. 256 с.
Десяєва Н. Д. Культура мови педагога : навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. Москва : Видавничий центр: «Академія», 2003. 192 с.
Знаменская С. В. Педагогические условия формирования коммуникативной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2004. 212 с.
Корніяка О. М. Порівняльний аналіз розвитку комунікативної компетентності фахівця у період його первинної і вторинної професіоналізації. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. С. 31–40.
Мухамедзянова Е. К., Патенко Г. Р., Горячева О. Н. Современная коммуникативная культура: формы, язык, особенности реализации. Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 6 (48). Часть 4. С. 53–56. URL: https://research-journal.org/languages/sovremennaya-kommunikativnaya-kultura-formy-yazyk-osobennosti-realizacii/ (дата обращения: 07.09.2017). doi: 10.18454/IRJ.2016.48.052.
Руденко Л. А. Фахове спілкування в контексті виховання особистості професіонала. Wartości drogą ku wzrastaniu : praca zbiorowa / pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, dra Romana Krola. Stalowa Wola ; Kijow ; Ružomberok : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. С. 288–302.
Сластьонін В. А., Каширін В. П. Психологія і педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-е вид., стереотип. Москва : Академія, 2004. 480 с.
Соколова В. В. Культура мови та культура спілкування. Москва : Просвіта, 1995. С. 65.
Ухтомський А. А. Вибрані праці. Москва : Наука, Ленінградське відділення, 1978. 358 с.
Шевцова Е. В. Формирование коммуникативной культуры личности студентов в условиях высшего дополнительного лингвистического образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Ставрополь, 2003. 205 c.
Ященко Е. М. Комунікативна культура сучасних студентів. Наукові запискиТернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 2005. № 4. С. 40–45.

 

 Повний текстPDF (укр.)