Титаренко Інна 
ORCID iD 0000-0002-5848-631X
кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-а, 04053 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.106111

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Автором статті проаналізовані чинники, які визначають зміст освіти та впливають на освітній процес; відображено взаємозв’язок між формуванням та здійсненням освітньої політики, функціонуванням системи освіти з суспільними реаліями та розвитком людської культури, обґрунтована тенденція посилення ефективності освіти завдяки актуалізації соціально-культурних чинників в освітньому процесі.

Ключові слова:  культурні чинники;  соціальні чинники;  соціально-культурні чинники;  чинники.

Література

Андрейко І. В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистості в контексті сучасних реалій глобалізації. ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2009. Вип. 3. С. 14-18.

Бурдье П. Структура, габитус, практика. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Том I. № 2.

Зінченко В. О. Якість вищої освіти: чинники впливу. Освіта Донбасу. 2011. № 4. С. 55-59.

Зязюн І. А. Естетичні засади розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості : монографія / За  ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. 224 с.

Карпюк О. А. Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації : електронне наук. фах. вид. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. URL: http// www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_1/09koarop.pdf (дата звернення: 01.06.2017).

Мухаметзянова Г. В., Смирнов В. Н., Клюева О. Р. Образование в условиях социальной рыночной экономики. Казань : ИСПО РАО, 2000. 54 с.

Поняття про зміст виховання. URL: http://readbookz.com/book/172/5493.html (дата звернення: 11.06.2017).

Содержание образования. URL: http://txtb.ru/86/7.html (дата звернення: 11.06.2017).

Шабунова А. О. Культурологічні чинники в освітніх трансформаціях. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 травня 2014 р.) / За заг. ред. д. ю. н., професора В. М. Дрьоміна. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. С. 156-157.

Щудло С. А. Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми забезпечення в умовах сучасного суспільства : дис. ... д-ра соціологічних наук. Харків, 2013. 418 с.

Banks J. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum and Teaching. 2001. 180 р.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal. 2015. № 6. Р. 98-103. doi: 10.15550/ASJ.2015.06.098

Повний текстPDF (укр.)