Брушневська Ірина 
ORCID iD 0000-0002-3381-6490
старший викладач кафедри педагогіки, Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, 43025 м. Луцьк, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.100105

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМЯТІ У ДІТЕЙ ПЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

У статті автор представляє результати експериментального дослідження сформованості пізнавальних процесів, а саме памяті різних модальностей, у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (далі ЗНМ). Аналізує і характеризує виявлені механізми порушень, вказує на їх взаємообумовленість. Зазначає, що порушення процесів функціонування різних видів пам’яті у дітей п’ятого року життя із ЗНМ мають тісну залежність від сформованості у них мовленнєвих навичок та пізнавальних функцій. Вказує, що виявлені недоліки є однією із причин недостатньої сформованості мовленнєвої діяльності у зазначеної категорії дітей. На основі отриманих результатів буде розроблено зміст методики формування комунікативного компонента у дітей п’ятого року життя із ЗНМ.

Ключові слова:  діти п’ятого року життя;  дослідження;  загальний недорозвиток мовлення;  мовленнєва діяльність;  пам’ять.

Література
 
Андрусишина Л. Є. Особливості інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення : дис. канд. психол. наук : 19.00.08. Київ, 2012. 283 с.
 
Балл Г. О. Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці. Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2012. 206 с.
 
Кузнецов М. А., Зотова Л. Н. Психологические механизмы и детерминанты поддержания здоровья человека. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. № 53. С. 102–125. doi: dx.doi.org/10.5281/zenodo.44721
 
Рібцун Ю. В. Науково методичне забезпечення реалізації спеціальної освіти дітей із ЗНМ. Логопед. 2011. № 8 (8) серпень. С. 4–11.
 
Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : монографія. Київ : Каравела, 1998. 150 с.
 
Соботович Е. Ф. Психолингвистическая структура речевой деятельности и механизмы ее формирования. Киев : ІЗМН, 1997. 44 с.

  Повний текстPDF (укр.)