Пшенична Наталя 
ORCID iD 0000-0002-0351-4950
викладач, Бердянський економіко-гуманітарний коледж, пр-т Західний, 13/2, 71100 м. Бердянськ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.8994

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Відповідно до державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, освітня галузь «Технології» формує технічно та технологічно освічену особистість, яка підготовлена до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного суспільства. Профільне навчання дозволяє підвищити якість освіти та в максимальній мірі врахувати інтереси та здібності учнів, підготувати їх до усвідомленого вибору професії. За для реалізації основних положень Концепції профільного навчання вищі навчальні заклади мають здійснювати підготовку фахівців, здатних забезпечити потреби сучасної школи. Значну роль у професійному становленні майбутнього вчителя трудового навчання та технологій відіграють фундаментальні дисципліни, серед яких важлива роль належить хімії. 

Ключові слова:  підготовка майбутнього вчителя;  професійна компетентність;  профільне навчання;  технології;  трудове навчання;  фундаментальні дисципліни;  хімія. 

Література 

Богатиренко В. А. Про основні тенденції хімічної освіти ХХІ. Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика. 2016. Вип.  2. С. 7–10.
 
Про загальну середню освіту : Закон України від 13.09.1999. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2232/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Про освіту : Закон України від 22.05.1991. URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова КМУ №1392 від 23.11.11 року. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/ (дата звернення: 01.09.2017).
 
Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі : Наказ МОН № 1456 від 21.10.13 року. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/ (дата звернення: 01.09.2017).
 
Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України № 347/2002 від 17.04.02 року. URL: http://osvita.ua/legislation/other/2827/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.13 року. URL: http://osvita.ua/ legislation/other/36322/(дата звернення: 01.09.2017).
 
Пшенична Н. С. Викладання хімічних дисциплін у майбутніх учителів нехімічних спеціальностей як запорука формування професійної компетентності. Молодий вчений. 2016. №12. С. 514517.
 
Пшенична Н. С. Обґрунтування змісту курсу «Хімія» для майбутніх учителів технологій. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових. Київ. 2016. С. 11–16.
 
Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2014. 166 с.
 
Сахненко М. Д., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Поспєлов О. П. Хімічна освіта у вишах України: стан і проблеми. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи. Житомир: Видавництво Житомирський державний університет імені І. Франка. 2017. С. 248–249.
 
Технології (10–11 класи) : Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень. URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/tech-st-ak.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Агровиробництво». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/agro.pdf(дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Будівництво. Опоряджувальні роботи». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/bud-sp.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Енергетика». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/energ.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Легка промисловість». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/legka-pr.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів». URL: http://mon.gov.ua/content/ Освіта/material.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Технології (10–11 класи) : Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Спеціалізація «Металообробка». URL: http://mon.gov.ua/content/Освіта/metal.pdf (дата звернення: 01.09.2017).
 
Rudyshyn S., Koreneva I. Development of university students’ ability to understand the world scientific pattern. The Advanced Science Journal. 2014. Issue 5. P. 7–12. doi: 10.15550/ASJ.2014.05.007.
 
Tuning Educational Structures in Europe. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/(дата звернення: 01.09.2017).

 

 Повний текст: PDF (укр.)