Кифенко Анна 
ORCID iD 0000-0001-7996-1768
викладач Університетського коледжу, Київський університет імені Бориса Грінченка, пр. Гагаріна, 16, 03131 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.8488

 КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

У статті представлені результати дослідженнякритеріїв та рівнів сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу. Автор визначає загальну структуру  музично-слухової активності,  що охоплює взаємозвязок та взаємодію мотиваційно-ціннісного, акустично-фізіологічного та творчо-виконавського компонентів. У статті конкретизовано характер прояву  зазначених показників сформованості музично-слухової активності. Обґрунтовано методики вимірювання даних показників. Розглянуто мотиви, що характеризують  погляди, вподобання, музично-естетичні смаки учасників навчального хорового колективу.   

Ключові словамайбутній вчитель музичного мистецтва;  музично-слухова активністьмузична педагогікахоровий колектив.

Література 

Бочкарёв Л. Психологические аспекты публичного выступления музыканта-исполнителя. Вопросы психологии. 2006. № 1. С. 68–79.
 
Кабриль К. В. Критерії та показники сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-комп’ютерних технологій. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2015. № 2. С. 41–45.
 
Козій О. М. Ретроспективний аналіз проблеми формування образно-інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 2013. Вип. 14 (19). Ч. 1. С. 186–190.
 
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат, 2011. 254 с.
 
Олексюк О. М., Ткач М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : Навч. посіб. Київ : Знання України, 2004. 264 с.
 
Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості. Київ : Міленіум, 2006. 346 с.
 
ArnheimR.Perceptual dynamics of musical expression. Musical Quarterly.1984. LXX(3). P. 295–309. doi: 10.193/mq/LXX.3.295
 
Ferris P. A., Sinclair C., Kline T. J. It takes two to tango: personal and organizational resilience as predictors of strain and cardiovascular disease risk in a work sample. Journal of occupational health psychology. 2005. Vol. 10. № 3. P. 225–238.

 Повний текст: PDF (укр.)