Власюк Олена 
ORCID iD 0000-0003-4454-8433
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Бандери, 12, 33022 м. Рівне, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.7883

 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 Опрацювання теоретичних джерел з проблеми підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва уможливило визначення сутності феномена «професійна підготовка фахівців декоративно-прикладного мистецтва» як особливого виду професійної підготовки, що з позиції засвоєння особистістю культурної спадщини народу є цілеспрямованим культуровідповідним процесом формування особистості майбутнього художника декоративно-прикладного мистецтва, який базується на синтезі освіти, мистецтва і художньої практики, здійснюється в навчальному закладі через поєднання освітнього-педагогічного, мистецько-культурного, народознавчого та прикладного аспектів.

Ключові слова:  аналіз;  декоративно-прикладне мистецтво;  дослідження;  література;  обґрунтування;  професійна підготовка;  синтез;  становлення фахівця;  теоретичні праці;  фахівці декоративно-прикладного мистецтва.

Література

Бенин В. И., Фролов О. В. Социально-философские проблемы висшего профессионального образования в условиях кризиса культуры. Образование и наука. 2014. 1 (1). С. 44–54. doi: 10.17853/1994-5639-2014-1-44-54.
Бернштейн М. Д. Проблемы учебного рисунка. Москва : Искусство, 1994. 48 с.
Васянович Г. П. Збірка наукових праць. Львів : Норма, 2006. 447 с.
Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник : видання друге, доповнене й виправлене. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.
Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і пратика. 2001. № 1. С. 9–22.
Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін : монографія / ред. І. А. Зязюн. Київ : Наукова думка, 2003. 262 с.
Орлова Т. И. Художественное мышление и духовно-практический характер художественно-творческой деятельности. Київ : Вища школа, 1985. 22 с.
Полещук І. Ф. Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2005. 20 с.
Радкевич В. О. Сучасні підходи до організації професійного навчання фахівців художніх промислів і ремесел. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. / ред. кол. В. М. Мадзігон та ін. 2007. № 2. С. 130.
Руденко Ю. Д. Основи сучасного українського виховання. Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. 328 с.
Тименко В. П. Трудове навчання: основи дизайну. Трудова підготовка в закладах освіти. 2010. № 8. С. 26–35.
Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини XIX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські технології, 2005. 528 с. 
Повний текст: PDF (укр.)