Зуєва Лариса 
ORCID iD 0000-0001-5092-3012
кандидат юридичних наук, доцент кафедри політології, Одеський національний політехнічний університет; викладач Національної школи суддів України; суддя Одеського апеляційного адміністративного суду, вул. Софієвська, 19, 65089 м. Одеса, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.6671

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ»

У статті розкрито сутність і методики застосування психолого-педагогічних технік розвитку навичок саморегуляції та профілактики професійної деформації у діяльності суддів. Описано особливості реалізації дидактичної тріади моделей: професійної адаптації; самовдосконалення; професійної майстерності як теоретико-методичної основи професійної підготовки суддів.
 Ключові слова:  емоційне вигорання;  педагогічна майстерність;  психолого-педагогічні техніки;  самовдосконалення судді;  саморегуляція;  система судової освіти.

Література

Зуєва Л. Є. Дослідження теоретичних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №1. С. 33–36.

Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. Київ : МАУП, 2000. 312 с.

Козак Л. В. Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 245 с.

Леонова И. В. Особенности социально-педагогической работы с виктимными детьми : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Владимир, 2003. 189 с.

Потапова І. Ю. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Одеса, 2008. 256 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 712 с.

Семенова А. В. Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2009. 663 с.

Шарапа Г. Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя до виконання компенсаційної функції щодо неповноцінності особистості. Молодь і ринок. 2012. № 6 (89). С. 131−136.

Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ : Либідь, 2002. 560 с.

 

 Повний текст: PDF (укр.)