Ху Жунсі 
ORCID iD 0000-0001-7634-6137
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов та перекладу Інституту філології Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3.713

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Статтю присвячено дослідженню основних структурних елементів моделі процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищих навчальних закладів України. Визначено сутність адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України. Охарактеризовано основні позиції науковців щодо представлення моделі процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищих навчальних закладів України. Проаналізовано та обгрунтовано зміст структурно-функціональних елементів моделі процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищих навчальних закладів України.
Ключові слова:  адаптація;  адаптація іноземних студентів;  модель;  освітнє середовище;  структурно-функціональна модель.

Література

Бех І. Д. Особистісно-зорієнтоване виховання : навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1998. 203 с.

Борытько Н. М. Диагностическая деятельность педагога : учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 288 с.

Бутенко Л. И. Особенности адаптации китайских студентов в учебном процессе технического университета : автореф. дисс … канд. пед. наук : 13.00.01. Ростов-на-Дону, 2008. 18 с.

Гребенникова И. А. Педагогические условия сохранения культурной идентификации иностранного студента. Высшее образование сегодня. 2009. № 7. С. 32–34.

Гуменюк Т. Б. Моделювання в педагогічній діяльності. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2010. № 3. С. 66–72.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность. Педагогика. 2003. № 4. С. 21–26.

Єрмоленко А. О. Формування професійної майстерності майбутніх учителів історії та суспільствознавства у процесі фахової підготовки : дис. кад. пед. наук : 13.00.04. Чернігів, 2012. 253 с.

Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога : учебн. пособие. Москва : Издательский центр «Академия», 2006. 176 с.

Лебедева И. П. Структурно-функциональное моделирование в педагогическом исследовании. Методология диссертационных исследований проблем образования в условиях его модернизации. Волгоград : Перемена, 2003. С. 55–59.

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь. Словарь современной экономической науки. Москва : Издательство «ABF», 1996. 704 с.

Порох Д. О. Соціально-педагогічні умови адаптації іноземних студентів до навчання у вищих медичних навчальних закладах України : дис … канд. пед. наук : 13.00.05. Луганськ, 2011. 276 с.

Zhou Y., Jindal-Snape D., Topping K., Todman J. Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education. 2008. Vol. 33. № 1. Р. 63–75. doi: 10.1080/03075070701794833

Повний текст: PDF (укр.)