№3, 2017

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.3


ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Ху Жунсі

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Сін Чжефу

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ

Кошіль Оксана

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

 Грищук Юлія

ПЕДАГОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЄВРОПИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Козак Людмила

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ

Кристопчук Тетяна

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: КОНЦЕПЦІЯ ТА НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС

Закревська Cвітлана

ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В БЕЛЬГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Гордійчук Світлана

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Батечко Ніна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДОБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Лозова Ольга

ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ

Зуєва Лариса

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНІКИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ І ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ»

Синекоп Оксана

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У АНГЛОМОВНОМУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Власюк Олена

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Кифенко Анна

КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

Пшенична Наталя

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ» МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГІЙ

Комісарик Марія, Балаєва Катерина

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ДОЛУЧЕННЯ ЇХ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ

Брушневська Ірина

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ У ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

 

КОМПЕТЕНТНІСНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Титаренко Інна

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Пищик Олена

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Редько Сергій

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Чуйко Сергій

ФOРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Черних Олена

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 

СТУДЕНТСЬКІ СТУДІЇ

Фінгерман Орлі

ГРА ЯК МЕТОД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ