Наталія Лакоза, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань, НЦ «МАН України», вул. Мельникова, 63, 04050 м. Київ, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.4248


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

У статті розглядається становлення профільного навчання природничого напрямку в системі довузівської підготовки України. Проаналізовано різні підходи щодо складання навчальних планів профільних дисциплін; особливості організації профільного навчання учнів у школах України та країн зарубіжжя. Для профільного навчання останніх характерним є інтегрований підхід до викладання дисциплін, а також залучення учнів до науково-дослідницької діяльності на базі університетів.

Аналіз функціонування старшої школи країн Європи, Америки та Японії дає змогу акцентувати увагу на позитивних національних особливостях та виокремити загальні принципи розвитку довузівської підготовки обдарованої молоді.

Ключові слова:  довузівська підготовка;  медико-біологічна освіта;  обдарована молодь;  профільне навчання.

Література

 1. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процессом навчання в школі: Навчальний посібник / В. І. Бондар. – К.: вид-во АПН України, 2000. – 191 с.
 2. Галаган А. И. Система образования в США / А. И. Галаган,
  Г. И. Полянская // Проблема зарубежной высшей школы: Обзор информации. НИИВШ.– М., 1988. – Выпуск 4. – 52 с.
 3. Галаган А. И. Система образования в Японии / А. И. Галаган // Проблема зарубежной высшей школы: Обзор информации. – М., 1989. – 60 с.
 4. Гончаренко С. У. Проблеми інтеграції змісту шкільної освіти /
  С. У. Гончаренко // Інтеграція елементів змісту освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1994. – С. 2-3.
 5. Грицай Н. Б. Використання дистанційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології [Електронний ресурс] / Н. Б. Грицай // 2016, DOI: 10.14308/ite000586. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/883
 6. Концепція профільного навчання у старшій школі / Ін-т педагогіки АПН України; уклад. Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда та ін. // Освіта України. – 2003. – № 88. – С. 4-5.
 7. Лакоза Н. В. Особливості організації навчального процесу в спеціалізованих класах медико-біологічного профілю / Н. В. Лакоза // Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів:Тези доповідей  Всеукраїнської наукової конференції. –К.: ІСДО, 1994. – С. 105-107.
 8. Лакоза Н. В. Формування наукових понять з природничих дисциплін – проблема неперервної освіти. Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу / Н. В. Лакоза // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Х. Каравела, 2000. – С. 82-92.
 9. Рекомендації (1248) щодо розвитку освіти обдарованих і талановитих дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www.eurotalent.org/11-1a-recommandation-1248-relative-a-leducation-des-enfans-surdoues/
 10. Сисоева С. А. А бабочек ловили… раки / С. А. Сисоева, Н. В. Лакоза // Народное образование,1991. – № 10. – С. 74-76.
 11. Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / За ред.
  О. І. Локшиної. – К.: СПД Богданова А. М., 2006. – 232 с.
 12. Цехмістер Я. В. Теорія і практика допрофесійної підготовки учнів у ліцеях медичного профілю при вищих навчальних закладах: Дис. доктора пед. наук: 13.00.04 / Я. В. Цехмістер. – К., 2002. – 640 с.
 13. Monks F. Gifted education in 21 European Countries: Inventory and perspective / F. Monks, R. Pfluger. – Nijmegen: Radboud University, 2005. – 172 p.

Повний текст: PDF (укр.)