Наталія Овчаренко, доктор педагогічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет», пр-т Гагаріна, 54, 50086 м. Кривий Ріг, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.3642


СУЧАСНА МУЗИЧНА ОСВІТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

У статті обґрунтовано актуальність і значеннєвість вивчення зарубіжного досвіду у сфері музичної освіти. Здійснено аналіз системи музичної освіти Німеччини. Визначено, що професійна підготовка майбутніх фахівців-музикантів  здійснюється у державних та державно-акредитованих закладах Німеччини: в університетах, консерваторіях та вищих школах музики. Виявлено особливості  системи музичної освіти уФедеративній Республіці Німеччині.

Ключові слова:  інтеграційний процес;  зарубіжний досвід;  музична освіта Німеччини;  фахівці музичного мистецтва.

Література

 1. Баскаев Р. М. О некоторых моделях профессиональной подготовки в разных странах [Электронный ресурс] / Р. М. Баскаев // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2008. – Режим доступа: http://jurnal.org/articles/2008/ped9.html
 2. Брайнин В. Б. Музыкально-педагогическое образование в Германии и Болонский процесс [Электронный ресурс] / В. Брайнин, Р.Нойман // Музыка в школе. – М., 2007. – №3. – С. 11-16. – Режим доступа: http://www.brainin.org/Method/Bologna_and_Germaп.
 3. Вища школа музики і театру в Мюнхені: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://website.musikhochschule-muenchen.de/de/index.php?option=com_content&task=view&id=1283&Itemid=922)/
 4. Гембриз Х. Федеративная республика Германия / Х. Гембриз // Как учат музыке за рубежом / Сост., авт. предисл. Д. Дж.Харгривз, А. К. Норт. – М.: Издательский дом «Классика-ХХІ», 2009. – С. 142-154. – (Серия «Мастер-класс»).
 5. Лейпцизький університет музики та театру імені Фелікса Мендельсона Бартольді: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hmt-leipzig.de/index.php?dep98/
 6. Махиня Н. В. Система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині / Н. В. Махиня // Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси: ЧНУ, 2006. – С. 46-47.
 7. Овчаренко Н. А. Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія : монографія / Н. А. Овчаренко. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2014. – 400 с.
 8. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.daad.de/
 9. Rohlfs E. Musicalische Bildung und Ausbildung / R. Rohlfs, A. Jacoby,
  E. Rohlfs (eds) // Musik-Almanach 1999 / 2000: Daten und Fakten zum Musikleben in Deutschland. – Kassel: Barenrelter. – S. 3-21.
 10. Toiviainen P. Review of Musical creativity: Multidisciplinary research in theory and practice / P. Toiviainen // Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 25(3), 2008. – pp. 257-260, DOI:10.1525/mp.2008.25.3.257.

Повний текст: PDF (укр.)