Наталія Євтушенко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, вул. Слобідська, 83, 14000 м. Чернігів, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.2.3035


ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПОЛЬСЬКИХ УЧИТЕЛIВ У ПІСЛЯДИПЛОМНИЙ ПЕРІОД

У запропонованій статті проаналізовано базові поняття, що розкривають сутність післядипломної освіти вчителів у Республіці Польща. Описуються обов’язки, кваліфікаційні вимоги, які висуваються до педагогів на сучасному етапі розвитку країни. Окреслюються можливості професійного становлення і вдосконалення польських учителів, основні види і форми їхньої освіти в післядипломний період. Автор акцентує увагу на важливості організації післядипломної освіти педагогів як однієї з ланок неперервної освіти фахівців, яка здійснює значний вплив на процеси модернізації в освітній галузі.

Ключові слова:  вчитель;  знання;  кваліфікація;  компетентність;  освіта;  післядипломне навчання вчителів у Республіці Польща.

Література

  1. Василюк А. В. Педагогічний словник-лексикон (українсько-англо-польський) / А. Василюк, M. Танась. – Вид. 2-ге, уточ. й доповн. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 224 с.
  2. Куля Е. Роль последипломного образования в реализации непрерывного образования в Польше / Е. Куля, М. Пэнковска // Образование через всю жизнь : непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2014. – В. №1, Т. 12 – С. 32-36.
  3. Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie  / M. Buczkowska-Gola // Edukacja i dialog. – 2000. – № 119.
  4. Kosiba G. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka / G. Kosiba // Forum oświatowe. – 2012. – №2(47). – S. 123-138.
  5. Kuźma J. Pedeutologia nauką kreującą mądrych, sprawiedliwych i dobrych nauczycieli (kierunki badań) / J. Kuźma // [w:] Moroz H. (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela. – Kraków : «Impuls», 2005 – S. 17-31.
  6. Kwiatkowska H. Pedeutologia / H. Kwiatkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. – 2008. – 260 s.
  7. Ognevyuk V., Sysoieva S. (2015). Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal (6), pp. 98-103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098.
  8. Okon W. Nowy slownik pedagogiczny / W. Okon. – Warszawa : «Zak», 2001. – 468 s.
  9. Półturzycki J. Żródła i tendencje rozwojowe edukacji ustawicznej // e-mentor, 2001. – nr 5(7). – s. 1.

 
Повний текст: PDF (укр.)